Överstyrelsen

Överstyrelsen är OFRs högsta beslutande organ och består av en ledamot samt en suppleant som utses från varje förbund. Ledamot i överstyrelsen ska vara aktiv medlem i till OFR anslutet förbund eller hos förbund anställd tjänsteman. Ledamöterna i OFRs styrelse ingår i överstyrelsen men har inte rösträtt. Överstyrelsen har ett ordinarie sammanträde varje år.
Ledamöter

Styrelsen

OFRs styrelse består av OFRs ordförande samt åtta ledamöter utsedda av överstyrelsen. För varje ledamot utses en personlig suppleant. Samtliga OFRs förbundsområden ska vara representerade i styrelsen. Styrelsen träffas normalt en gång i månaden och ser till att uppdragsverksamheten har rätt inriktning och omfattning.
Ledamöter

Förhandlingschefsgruppen

FC-gruppen består av förhandlingscheferna i de förbund som är representerade i styrelsen. Gruppen har till uppgift att utgöra forum för information och samråd i förhandlingsfrågor av betydelse för den centrala förhandlingsverksamheten samt att bereda sådana frågor till styrelsen.
Ledamöter

Fyrgruppen

För att ge de förbund som inte är representerade med egen ledamot i styrelsen möjlighet till diskussion och information om aktuella frågor finns det en informell grupp,  Fyrgruppen. Gruppen möts normalt mellan de ordinarie styrelsesammanträdena.
Ledamöter

Överstyrelsen

 • Lars Fresker, OFR, ordförande
 • Maria Rönn, Lärarförbundet
 • Ove Jansson, Vision
 • Ann Johansson, Vårdförbundet
 • Peter Lennartsson, Fackförbundet ST
 • Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund
 • Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR
 • Karin Rhenman, Sveriges läkarförbund
 • Anna Nellberg-Dennis, Polisförbundet
 • Helena Hedlund, Ledarna
 • Peter Löfvendahl, Officersförbundet
 • Stefan Jutterdahl, Fysioterapeuterna
 • Håkan Sparr, Försvarsförbundet
 • Johan Lindgren, TULL-KUST
 • Mika Romanus, Teaterförbundet
 • Henric Lagercrantz, Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet
 • Magnus Konradsson, Reservofficerarna

Samtliga ledamöter i OFRs styrelse ingår också i överstyrelsen.

Styrelsen

 • Ordförande: Lars Fresker, OFR
 • Ledamot: Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet
 • Suppleant: Mathias Åström, Lärarförbundet
 • Ledamot: Veronica Magnusson, Vision
 • Suppleant: Mona Tapper, Vision
 • Ledamot: Sineva Ribeiro, Vårdförbundet
 • Suppleant: Annelie Söderberg, Vårdförbundet
 • Ledamot: Britta Lejon, Fackförbundet  ST
 • Suppleant: Åsa Erba-Stenhammar, Fackförbundet ST
 • Ledamot:  Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund
 • Suppleant: Lars Hallenberg, Lärarnas Riksförbund
 • Ledamot:  Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR
 • Suppleant: Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR
 • Ledamot: Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund
 • Suppleant: Malin Nordstrand, Sveriges läkarförbund
 • Ledamot: Lena Nitz, Polisförbundet
 • Suppleant: Björn Kellerth, Polisförbundet

OFRs förhandlingschefsgrupp

 • Mathias Åström, Lärarförbundet
 • Eva-Lotta Nilsson, Vision
 • Annelie Söderberg, Vårdförbundet
 • Åsa Erba-Stenhammar, Fackförbundet ST
 • Peter Henriksson, Lärarnas Riksförbund
 • Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR
 • Karin Rhenman, Sveriges läkarförbund
 • Niklas Simson, Polisförbundet
 • Helena Hedlund, Ledarna
 • Susanne Nyberg, Officersförbundet
 • Torbjörn Bidebo, Fysioterapeuterna
 • Eva Rundlöf, Försvarsförbundet
 • Mats-Owe Johansson, TULL-KUST
 • Madeleine Wagemyr, Teaterförbundet

Fyrgruppen

 • Anna Nilsson, Ledarna
 • Helena Pepa, Fysioterapeuterna
 • Eva Rundlöf, Försvarsförbundet
 • Johan Lindgren, TULL-KUST
 • Mika Romanus, Teaterförbundet
 • Henric Lagercrantz, Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet
 • Magnus Konradsson, Reservofficerarna