fbpx

OFR har i uppdrag att utveckla de kollektivavtalade pensionerna både inom det kommunala och statliga området.  Det är OFR som har biträtt medlemsförbunden vid förhandlingar om de kommunala tjänstepensionsavtalen AKAP-KL (för födda 1986 eller senare) KAP-KL (för födda 1986 eller tidigare) och de statliga pensionsavtalen PA 03 och PA 16. I vårt uppdrag ingår också att förvalta och ständigt se över pensionsavtalen. 

Det finns beredningsgrupper inom både det kommunala och statliga området där pensions- och försäkringsfrågor behandlas tillsammans med representanter för förbunden. Beredningsgrupperna leds av en pensionsexpert från OFR.

 

OFRs pensionspolitiska program m.m.

Den parlamentariska pensionsgruppen som består av alla riksdagsledamöter i riksdagen utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna presenterade i december 2017 en pensionsöverenskommelse. Pensionsöverenskommelsen omfattar hela ålderspensionssystemet (inkomstpension, premiepension och garantipension). Förslagen har arbetats vidare av både Pensionsmyndigheten och regeringskansliet och en departementspromemoria, Ds 2019:2 Höjda åldersgränser i pensionssystemet, har nyligen varit ute på remiss. Regeringen kommer att lägga fram en proposition i maj och en proposition efter sommaren rörande pensionsöverenskommelsen.

OFRs medlemsförbund har antaget ett pensionspolitiskt program med flera skarpa förslag till förbättringar av det allmänna pensionssystemet, bland annat måste avsättningarna till pensionssystemet öka. Vi motsätter oss också förslaget till riktålder som pensionsgruppen vill införa. OFR har lämnat in ett remissvar till Ds 2019: 2.  Vidare har vi aktivt tagit ställning mot riktåldern i en nyligen publicerad debattartikel i Svenska Dagbladet.

Pensionerna och ett hållbart arbetsliv. – OFRs  pensionspolitiska program.

Debattartikel ”Stoppa förslaget om riktålder för pensionen”. Svenska Dagbladet 6 maj.

OFRs remissvar. Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Ds 2019:2.

OFR-bloggen. Det allmänna pensionssystemet behöver ingen riktålder.

 

Partsgemensamma nämnder

OFR är representerat i Pensionsnämnden och i Pensionsnämnden PA 16 där frågor om tolkning och tillämpning av avtal hanteras.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.