fbpx

OFR består av tretton förbund. Tillsammans representerar medlemsförbunden drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor. Av det totala medlemsantalet är 73 procent kvinnor.

OFR har medlemsförbund som tillhör TCO respektive Saco och även förbund som står utanför centralorganisationerna.

Fackförbundet Scen & Film har dessutom en serviceöverenskommelse med OFR för den statliga sektorn rörande pensionsfrågor.


Medlemsförbund

OFR-medlemmar*

Sveriges Lärare

Sveriges Lärare är är det självklara valet för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Ordförande är Anna Olskog.

facebook_32px

181 499

Vision

Vision organiserar offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka.

Ordförande är Veronica Magnusson.

facebook_32px

121 014

Vårdförbundet

Vårdförbundet organiserar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Ordförande är Sineva Ribeiro.

facebook_32px

78 935

Fackförbundet ST

Fackförbundet ST organiserar anställda inom statliga myndigheter, i affärsverk, på högskola och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser.

Ordförande är Britta Lejon.

facebook_32px

56 674

Akademikerförbundet SSR**

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare eller socionomer och arbetar i såväl offentlig som privat sektor.

Ordförande är Heike Erkers.

facebook_32px

34 547

Sveriges läkarförbund**

Sveriges läkarförbund är fackförbundet för Sveriges läkare.

Ordförande är Sofia Rydgren Stale.

facebook_32px

33 879

Ledarna

Ledarna organiserar chefer på alla nivåer inom offentlig och privat sektor.

Ordförande är Andreas Miller.

facebook_32px

23 374

Polisförbundet

Polisförbundet organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige.

Ordförande är Katharina von Sydow.

facebook_32px

21 248

Officersförbundet

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för militär personal med en anställning i Försvarsmakten.

Ordförande är Stefan Morin.

facebook_32px

14 118
forsvarsforbundet_108x106

Försvarsförbundet

Försvarsförbundet organiserar i första hand anställda inom försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Ordförande är Caroline Nilsson.

facebook_32px

3 386

TULL-KUST

TULL-KUST organiserar tjänstemän anställda i tullverket och kustbevakningen.

Ordförande är Johan Lindgren.

facebook_32px

1 956

Förbundet Reservofficerarna

Förbundet Reservofficerarna är ett fackförbund för officerare och specialistofficerare som är tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten, även kadett under utbildning kan bli medlem.

Ordförande är Magnus Konradsson

facebook_32px

1 509

Fackförbundet Scen & Film***

Scen & Film är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio.

Ordförande är Simon Norrthon.

facebook_32px

882

*) Per den 31:e december 2023

**) Avser endast kommunala medlemmar

***) Medlemskapet avser anställda inom den kommunala sektorn som inte redan omfattas av avtal om dubbelt medlemskap med annat OFR-förbund.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.