I dag är fjorton förbund medlemmar i OFR. Tillsammans representerar medlemsförbunden drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor. Av det totala medlemsantalet är 74 procent kvinnor.

OFR har medlemsförbund som tillhör TCO respektive Saco och även förbund som står utanför centralorganisationerna.

Teaterförbundet har dessutom en serviceöverenskommelse med OFR för den statliga sektorn rörande pensionsfrågor.


Medlemsförbund

OFR-medlemmar*

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund för lärare av alla kategorier, studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärarstuderande.

Ordförande är Johanna Jaara Åstrand.

facebook_32px

143 471

Vision

Vision organiserar offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka.

Ordförande är Veronica Magnusson.

facebook_32px

108 405

Vårdförbundet

Vårdförbundet organiserar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Ordförande är Sineva Ribeiro.

facebook_32px

81 375

Fackförbundet ST

Fackförbundet ST organiserar anställda inom statliga myndigheter, i affärsverk, på högskola och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser.

Ordförande är Britta Lejon.

facebook_32px

54 285

Lärarnas Riksförbund**

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Ordförande är Åsa Fahlén.

facebook_32px

48 835

Akademikerförbundet SSR**

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare eller socionomer och arbetar i såväl offentlig som privat sektor.

Ordförande är Heike Erkers.

facebook_32px

34 386

Sveriges läkarförbund**

Sveriges läkarförbund är fackförbundet för Sveriges läkare.

Ordförande är Sofia Rydgren Stale.

facebook_32px

28 643

Ledarna

Ledarna organiserar chefer på alla nivåer inom offentlig och privat sektor.

Ordförande är Andreas Miller.

facebook_32px

27 643

Polisförbundet

Polisförbundet organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige.

Ordförande är Lena Nitz.

facebook_32px

19 366

Officersförbundet

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för militär personal med en anställning i Försvarsmakten.

Ordförande är Lars Fresker.

facebook_32px

13  356
forsvarsforbundet_108x106

Försvarsförbundet

Försvarsförbundet organiserar i första hand anställda inom försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Ordförande är Håkan Sparr.

facebook_32px

2 925

TULL-KUST

TULL-KUST organiserar tjänstemän anställda i tullverket och kustbevakningen.

Ordförande är Johan Lindgren.

facebook_32px

1 795
Reservofficerarna

Reservofficerarna

Förbundet Reservofficerarna är ett fackförbund för officerare och specialistofficerare som är tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten, även kadett under utbildning kan bli medlem.

Ordförande är Magnus Konradsson

facebook_32px

1 381

Teaterförbundet för scen och film***

Teaterförbundet är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio.

Ordförande är Simon Norrthon.

facebook_32px

314

*) Per den 31:e december 2019

**) Avser endast kommunala medlemmar

***) Medlemskapet avser anställda inom den kommunala sektorn som inte redan omfattas av avtal om dubbelt medlemskap med annat OFR-förbund.

Dela i sociala medier: