Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet, Tull-Kust och Reservofficerarna. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de nio självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

 

På gång

Nu har det blivit klart att de statliga avtalsparterna äntligen ska börja arbetet med att se över pensionsavtalet PA 16. I avtalsrörelsen 2020 kom parterna överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för det ändamålet. Arbetet inleds efter sommaren 2022. 

Några frågor som ska behandlas är effekterna för pensionsavtalet av de höjda pensionsåldrarna i det allmänna pensionssystemet. Vidare ska den fackliga sidans yrkanden i 2020 års avtalsrörelse om bland annat högre pensionspremier i PA 16 också tas upp i arbetsgruppen. Enligt en preliminär bedömning ska översynen vara förhandlad och klar till årsskiftet 2022. Den slutliga förhandlingen om eventuellt nya villkor genomförs för OFR-förbundens del av OFRs statliga förbund gemensamt.  (juni 2022)

 

Om PA 16

Information OFR nya uttagsregler Avdelning 2 nov 2019

Debatt: Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i statlig sektor och slutat före 2002-12-31

OFRs faktablad om PA 16

OFRs faktablad – löneväxling

OFRs faktablad om att växla semester till pension

Statlig pensionspyramid

Fördjupning om PA 16

Pensionspremier i PA 16 – en visuell översikt

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,Os anslutning till PA 16

Valbara bolag i PA 16

Pressmeddelande 23 februari 2015 – OFR/S,P,O  anslöt sig till PA 16 i efterhand

Vad är PA 03?

Dela i sociala medier: