Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet, Tull-Kust och Reservofficerarna. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de nio självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

 

På gång

Nya regler från hösten 2020 för hur delar av den statliga tjänstepensionen kan utbetalas.

De centrala avtalsparterna har kommit överens om delvis nya regler för utbetalning av premiebestämd tjänstepension i PA 16 Avdelning 2. Ändringarna gäller normalt för alla som arbetar eller har arbetat i statlig sektor och som är födda 1987 eller tidigare. Ändringarna börjar gälla från och med oktober 2020. Mer information finns i dokumentet Information OFR nya uttagsregler Avdelning 2 nov 2019 nedan.  (191119)

 

  Material

  Information OFR nya uttagsregler Avdelning 2 nov 2019

  Debatt: Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

  Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i statlig sektor och slutat före 2002-12-31

OFRs faktablad om PA 16

 Statlig pensionspyramid

Fördjupning om PA 16

Pensionspremier i PA 16 – en visuell översikt

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,Os anslutning till PA 16

Valbara bolag i PA 16

OFRs faktablad om löneväxling statlig sektor

OFRs faktablad om att växla semester till pension

Pressmeddelande 23 februari 2015 – OFR/S,P,O  anslöt sig till PA 16 i efterhand

Vad är PA 03?

Dela i sociala medier: