Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet, Tull-Kust och Reservofficerarna. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de nio självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

 

På gång

De statliga avtalsparterna kom i avtalsrörelsen 2020 överens om att under 2021 tillsätta en arbetsgrupp som ska se över delar av PA 16. Effekterna för pensionsavtalet av den nya s.k. riktåldern i det allmänna pensionssystemet ska analyseras. Den fackliga sidans yrkanden i 2020 års avtalsrörelse om bland annat högre pensionspremier i PA 16 ska också tas upp i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har ännu inte påbörjat sitt arbete.  (210414)

 

Om PA 16

Information OFR nya uttagsregler Avdelning 2 nov 2019

Debatt: Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i statlig sektor och slutat före 2002-12-31

OFRs faktablad om PA 16

OFRs faktablad – löneväxling

OFRs faktablad om att växla semester till pension

Statlig pensionspyramid

Fördjupning om PA 16

Pensionspremier i PA 16 – en visuell översikt

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,Os anslutning till PA 16

Valbara bolag i PA 16

Pressmeddelande 23 februari 2015 – OFR/S,P,O  anslöt sig till PA 16 i efterhand

Vad är PA 03?

Dela i sociala medier: