fbpx

Organisationsschema

Överstyrelsen

Överstyrelsen är OFRs högsta beslutande organ och består av en ledamot samt en suppleant som utses från varje förbund. Ledamot i överstyrelsen ska vara aktiv medlem i till OFR anslutet förbund eller hos förbund anställd tjänsteman. Ledamöterna i OFRs styrelse ingår i överstyrelsen men har inte rösträtt. Överstyrelsen har ett ordinarie sammanträde varje år.
Ledamöter

Styrelsen

OFRs styrelse består av OFRs ordförande samt sju ledamöter utsedda av överstyrelsen. För varje ledamot utses en personlig suppleant. Samtliga OFRs förbundsområden ska vara representerade i styrelsen. Styrelsen träffas normalt en gång i månaden och ser till att uppdragsverksamheten har rätt inriktning och omfattning.
Ledamöter

Förhandlingschefsgruppen

FC-gruppen består av OFR-förbundens förhandlingschefer. Här diskuteras frågor inom förhandlingsområdet och andra frågor av betydelse för förbunden och offentlig sektor. Frågor som hanteras är med fördel av långsiktig karaktär som kan ge upphov till vidare utredning och gemensamt arbete.  Gruppen har till uppgift att utgöra forum för information och samråd i förhandlingsfrågor av betydelse för den centrala förhandlingsverksamheten samt att bereda sådana frågor till styrelsen.
Ledamöter

Fyrgruppen

Fyrgruppen är en icke stadgefäst grupp för de förbund som inte ingår i styrelsen. Via Fyrgruppen kan de ingående förbunden påverka beslut och inriktning i styrelsen och också följa det pågående arbetet. Gruppen möts normalt mellan de ordinarie styrelsesammanträdena.
Ledamöter

Överstyrelsen

 • Lars Fresker, OFR, ordförande
 • Maria Irving, Sveriges Lärare
 • Svante Tideman, Sveriges Lärare
 • Karin Ottosson, Vision
 • Annelie Söderberg, Vårdförbundet
 • Mikael Sandberg, Fackförbundet ST
 • Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR
 • Peter Wursé, Sveriges läkarförbund
 • Tomas Stjernfeldt, Polisförbundet
 • Sara Kullgren, Ledarna
 • Johan Hansson, Officersförbundet
 • Caroline Nilsson, Försvarsförbundet
 • Johan Lindgren, TULL-KUST
 • Camilla Brown, Fackförbundet Scen & Film
 • Magnus Konradsson, Förbundet Reservofficerarna

Samtliga ledamöter i OFRs styrelse ingår också i överstyrelsen.

Styrelsen

 • Ordförande: Lars Fresker, OFR
 • Ledamot: Åsa Fahlén, Sveriges Lärare
 • Suppleant: Johanna Jaara Åstrand, Sveriges Lärare
 • Ledamot: Veronica Magnusson, Vision
 • Suppleant: Lars-Åke Josefsson, Vision
 • Ledamot: Sineva Ribeiro, Vårdförbundet
 • Suppleant: Madelene Meramveliotaki, Vårdförbundet
 • Ledamot: Britta Lejon, Fackförbundet  ST
 • Suppleant: Peter Lennartsson, Fackförbundet ST
 • Ledamot:  Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR
 • Suppleant: Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR
 • Ledamot: Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund
 • Suppleant: Anna Ingmanson, Sveriges läkarförbund
 • Ledamot:  Katharina von Sydow, Polisförbundet
 • Suppleant: Gazal Amini, Polisförbundet
 • Ledamot: Stefan Morin, Officersförbundet
 • Suppleant: Johan Hansson, Officersförbundet

OFRs förhandlingschefsgrupp

 • Mathias Åström, Sveriges Lärare
 • Ingrid Lindholm, Sveriges Lärare
 • Eva-Lotta Nilsson, Vision
 • Annelie Söderberg, Vårdförbundet
 • Åsa Erba-Stenhammar, Fackförbundet ST
 • Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR
 • Peter Wursé, Sveriges läkarförbund
 • Martin Åberg, Polisförbundet
 • Sara Kullgren, Ledarna
 • Susanne Hultgren, Officersförbundet
 • Eva Rundlöf, Försvarsförbundet
 • Mikael Kenttälä, TULL-KUST
 • Christine Strindberg, Fackförbundet Scen & Film
 • Jonas Wiberg, Förbundet Reservofficerarna

Fyrgruppen

 • Sara Kullgren, Ledarna
 • Caroline Nilsson, Försvarsförbundet
 • Johan Lindgren, TULL-KUST
 • Camilla Brown, Fackförbundet Scen & Film
 • Jenny Harlin, Förbundet Reservofficerarna

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.