Organisationsschema

Överstyrelsen

Överstyrelsen är OFRs högsta beslutande organ och består av en ledamot samt en suppleant som utses från varje förbund. Ledamot i överstyrelsen ska vara aktiv medlem i till OFR anslutet förbund eller hos förbund anställd tjänsteman. Ledamöterna i OFRs styrelse ingår i överstyrelsen men har inte rösträtt. Överstyrelsen har ett ordinarie sammanträde varje år.
Ledamöter

Styrelsen

OFRs styrelse består av OFRs ordförande samt åtta ledamöter utsedda av överstyrelsen. För varje ledamot utses en personlig suppleant. Samtliga OFRs förbundsområden ska vara representerade i styrelsen. Styrelsen träffas normalt en gång i månaden och ser till att uppdragsverksamheten har rätt inriktning och omfattning.
Ledamöter

Förhandlingschefsgruppen

FC-gruppen består av OFR-förbundens förhandlingschefer. Här diskuteras frågor inom förhandlingsområdet och andra frågor av betydelse för förbunden och offentlig sektor. Frågor som hanteras är med fördel av långsiktig karaktär som kan ge upphov till vidare utredning och gemensamt arbete.  Gruppen har till uppgift att utgöra forum för information och samråd i förhandlingsfrågor av betydelse för den centrala förhandlingsverksamheten samt att bereda sådana frågor till styrelsen.
Ledamöter

Fyrgruppen

Fyrgruppen är en icke stadgefäst grupp för de förbund som inte ingår i styrelsen. Via Fyrgruppen kan de ingående förbunden påverka beslut och inriktning i styrelsen och också följa det pågående arbetet. Gruppen möts normalt mellan de ordinarie styrelsesammanträdena.
Ledamöter

Överstyrelsen

 • Lars Fresker, OFR, ordförande
 • Maria Rönn, Lärarförbundet
 • Ove Jansson, Vision
 • Ann Johansson, Vårdförbundet
 • Peter Lennartsson, Fackförbundet ST
 • Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund
 • Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR
 • Peter Wursé, Sveriges läkarförbund
 • Anna Nellberg-Dennis, Polisförbundet
 • Thomas Eriksson, Ledarna
 • Peter Löfvendahl, Officersförbundet
 • Håkan Sparr, Försvarsförbundet
 • Johan Lindgren, TULL-KUST
 • Mika Romanus, Teaterförbundet
 • Magnus Konradsson, Reservofficerarna

Samtliga ledamöter i OFRs styrelse ingår också i överstyrelsen.

Styrelsen

 • Ordförande: Lars Fresker, OFR
 • Ledamot: Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet
 • Suppleant: Mathias Åström, Lärarförbundet
 • Ledamot: Veronica Magnusson, Vision
 • Suppleant: Eva-Lotta Nilsson, Vision
 • Ledamot: Sineva Ribeiro, Vårdförbundet
 • Suppleant: Annelie Söderberg, Vårdförbundet
 • Ledamot: Britta Lejon, Fackförbundet  ST
 • Suppleant: Åsa Erba-Stenhammar, Fackförbundet ST
 • Ledamot:  Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund
 • Suppleant: Andreas Mörck, Lärarnas Riksförbund
 • Ledamot:  Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR
 • Suppleant: Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR
 • Ledamot: Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund
 • Suppleant: Ove Rang, Sveriges läkarförbund
 • Ledamot: Lena Nitz, Polisförbundet
 • Suppleant: – , Polisförbundet

OFRs förhandlingschefsgrupp

 • Mathias Åström, Lärarförbundet
 • Eva-Lotta Nilsson, Vision
 • Annelie Söderberg, Vårdförbundet
 • Åsa Erba-Stenhammar, Fackförbundet ST
 • Ingrid Lindholm, Lärarnas Riksförbund
 • Markus Furuberg, Akademikerförbundet SSR
 • Peter Wursé, Sveriges läkarförbund
 • Niklas Simson, Polisförbundet
 • Thomas Eriksson, Ledarna
 • Susanne Nyberg, Officersförbundet
 • Eva Rundlöf, Försvarsförbundet
 • Joakim Lagergreen, TULL-KUST
 • Madeleine Wagemyr, Teaterförbundet
 • Jonas Wiberg, Reservofficerarna

Fyrgruppen

 • Maria Arrefelt, Ledarna
 • Håkan Sparr, Försvarsförbundet
 • Johan Lindgren, TULL-KUST
 • Mika Romanus, Teaterförbundet
 • Magnus Konradsson, Reservofficerarna