Vi påverkar och kartlägger frågor rörande offentlig sektors utveckling som är gemensamma för OFR-förbunden och som ger ett mervärde.