fbpx

OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar tretton fackförbund inom offentlig sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som de behåller en stark självständighet. Tillsammans skapar vi goda villkor och trygghet som utvecklar offentlig sektor.

 

Pension och försäkring

OFR förhandlar med de centrala arbetsgivarparterna om nya avtal och om förändringar i de avtal som redan finns. Vi arbetar med kollektivavtalad pension, arbetsskadeförsäkring, grupplivförsäkring och försäkring vid sjukdom för såväl kommun- och landstingssektorn som den statliga sektorn.

Omställning

OFR har en viktig del i Omställningsfondens verksamhet och utveckling genom deltagande i styrelse, beredningsgrupp och finansutskott. Omställningsfonden hanterar omställning för uppsagda arbetstagare inom den kommunala sektorn.

Arbetsmiljö

OFR följer och påverkar utvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar bland annat med frågor rörande prevention, rehabilitering och trygghet.

Lönestatistik

Genom deltagande i partsgemensamma arbetsgrupper för lönestatistik inom kommunal och statlig sektor bidrar OFR till att säkerställa kvalitén, relevansen och utvecklingen av lönestatistik inom offentlig sektor.

Offentlig sektors utveckling

Vi påverkar och kartlägger frågor rörande offentlig sektors utveckling som är gemensamma för OFR-förbunden och som ger ett mervärde.

OFRs kansli

Från vänster, övre raden: Cecilia Curtelius Larsson (pensions- & försäkringsexpert), Erik Hallsenius (arbetsmiljöexpert), Åsa Bjerkesjö (kommunikatör/administratör), Sofia Åkerman (ekonom/bitr. kanslichef), Evalena Ödman (förbundsjurist), Svante Uhlin (pensions- & försäkringsexpert), Kristofer Jervinge (utredare), Lars Fresker (OFRs ordförande) nedre raden: Mikael Johansson (statistiker), Caroline Bexius (kommunikatör) och Eva Fagerberg (1:a ombudsman/kanslichef)

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.