fbpx

OFRs kommunala förbundsområden har tillsammans med AkademikerAlliansen och Svenska Kommunalarbetarförbundet en statistiköverenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Inom den statliga sektorn har  OFRs förbundsområden en överenskommelse med Arbetsgivarverket om samarbete i statistikfrågor.

Syftet med statistikavtalen är att förse parterna med en gemensam övergripande bild av lönelägen, löneutveckling etc. samt skapa ett underlag för analyser och beräkningar i samband med förhandlingar.

SKR respektive Arbetsgivarverket levererar de partsgemensamma tabellerna, rapporterna och statistikunderlagen till  OFR som distribuerar till berörda OFR-förbund.

Partsorgan

OFR medverkar tillsammans med AkademikerAlliansen, Svenska Kommunalarbetarförbundet och SKR i den kommunala statistikkommittén som är den partsgemensamma arbetsgruppen inom kommunal sektor.  Inom statlig sektor ingår OFR tillsammans med Saco-S, Seko och Arbetsgivarverket i den partsgemensamma arbetsgruppen för lönestatistik . Genom medverkan i de partsgemensamma arbetsgrupperna utgör OFR en länk mellan medlemsförbunden och arbetsgivarorganisationerna.

Inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp med representanter från medlemsförbunden där statistikfrågor behandlas.

 

Branschfakta

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.