fbpx

De interna beredningsgrupperna är effektiva mötesplatser för samordning, informationsutbyte och erfarenhetsuppbyggnad.

Följande beredningsgrupper existerar just nu i OFRs regi.

 

Pensions- och försäkringsfrågor statlig sektor

Pensionsgrupp som samordnar pensions- och försäkringsfrågor för den statliga sektorn inom OFR. Här diskuteras frågor kring OFRs förhandlingar med centrala arbetsgivarparter om kollektivavtalade pensions- och försäkringsförmåner för anställda inom statlig sektor.

Pensions- och försäkringsfrågor kommun och region

Pensionsgrupp som samordnar pensions- och försäkringsfrågor för den kommunala sektorn inom OFR. Här diskuteras frågor kring OFRs förhandlingar med centrala arbetsgivarparter om kollektivavtalade pensions- och försäkringsförmåner för anställda inom kommun och region.

Konfliktutskottet

OFR svarar för förvaltningen av den centrala konfliktfond som byggts upp av förbunden inom den tidigare kartellen på det statliga området.

Konfliktgrupp (statliga sektorn)

Gruppen har till uppgift att utarbeta förslag till konfliktgrupper samt bereda frågor rörande konfliktadministration m.m.

OFR-J

Juristgruppen är ett informellt mötes- och diskussionsforum för OFR-förbundens jurister. Förbunden väljer själva vilka som deltar
i sammanträden och representationen kan därför avpassas till de frågor av varierande slag som diskuteras.

Omställningsgruppen för kommuner och regioner

Här tolkas och förankras omställningsavtalet KOM-KR inom den kommunala sektorn. Frågor som förbunden uppmärksammat i lokal och central tillämpning av avtalet lyses igenom, liksom insatser för att öka kännedomen om avtalet.

Statistikgrupp

Statistikgruppen är ett organ för samarbete, presentation, information och diskussion för OFR-förbundens statistiker. Gruppen träffas och diskuterar bl.a. frågor till kring den kommunala och statliga lönestatistiken, bland annat med avseende på GDPR.

Arbetsmiljögrupp för statlig sektor

Här diskuteras, utvecklas och förankras partsgemensamma initiativ inom och utanför partsrådet. Gruppen diskuterar frågor av gemensamt intresse för förbunden som har staten som motpart och utvecklar stödmaterial till dessa förbund. Här hanteras också sektorsspecifika och allmänna frågor som kommer upp i OFRs representationsuppdrag i Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) och Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljögrupp för kommun- och regionsektorn

Här diskuteras utvecklas och förankras partsgemensamma initiativ inom AFA-försäkring, Suntarbetsliv och Gillajobbet. Gruppen diskuterar frågor av gemensamt intresse för förbunden som har kommuner och regioner som motpart och utvecklar stödmaterial till dessa förbund. Här hanteras också sektorsspecifika och allmänna frågor som kommer upp i OFRs representationsuppdrag i Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) och Arbetsmiljöverket.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.