De interna beredningsgrupperna är effektiva mötesplatser för samordning, informationsutbyte och erfarenhetsuppbyggnad. Följande beredningsgrupper existerar just nu i OFRs regi.

Pensions- och försäkringsfrågor statlig sektor

Pensionsgrupp som samordnar pensions- och försäkringsfrågor för den statliga sektorn inom OFR.

Pensions- och försäkringsfrågor kommun – och landstingssektorn

Pensionsgrupp som samordnar pensions- och försäkringsfrågor för den kommunala sektorn inom OFR.

Konfliktutskottet

OFR svarar för förvaltningen av den centrala konfliktfond som byggts upp av förbunden inom den tidigare kartellen på det statliga området.

Konfliktgrupp (statliga sektorn)

Gruppen har till uppgift att utarbeta förslag till konfliktgrupper samt bereda frågor rörande konfliktadministration m.m.

OFR-J

Juristgruppen är ett informellt mötes- och diskussionsforum för OFR-förbundens jurister.

Referensgrupp – kommunalt omställningsavtal

I referensgruppen behandlas frågor kring förhandlingarna om ett omställningsavtal inom den kommunala sektorn.

Statistikgrupp

Statistikgruppen är ett organ för samarbete, presentation, information och diskussion för OFR-förbundens statistiker.

Dela i sociala medier: