Vi arbetar för att utveckla de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna både på det kommunala och på det statliga området.

OFR arbetar med kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring och försäkring vid sjukdom samt kollektivavtalade tjänstepensionsavtal. Det innebär bland annat att vi förhandlar med  centrala arbetsgivarparter om nya avtal och om förändringar i de avtal som redan finns.

Inom OFR finns det en beredningsgrupp för det kommunala området och en beredningsgrupp för det statliga området där pensions- och försäkringsfrågor behandlas tillsammans med representanter för förbunden. Beredningsgrupperna leds av en av OFRs pensionsexperter.

Partsgemensamma nämnder

OFR är representerad i olika partsgemensamma nämnder där frågor om tolkning och tillämpning av avtal hanteras.

Kommunal sektor

  • Försäkringsnämnden
  • AGS-nämnden
  • TF-nämnden
  • Rådgivningsnämnden för Avgiftsbefrielseförsäkringen
  • Rådgivningsnämnden för TGL-KL

Statlig sektor

  • PSA-nämnden
  • Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
  • Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Dela i sociala medier: