fbpx

OFR - Förbund i samverkan

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar tretton fackförbund inom offentlig sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidigt respekt samtidigt som de behåller en stark självständighet.

Tillsammans skapar vi goda villkor och trygghet som utvecklar offentlig sektor. Våra samverkansområden är pension, försäkring, omställning, arbetsmiljö, lönestatistik och offentlig sektors utveckling.

Vi arbetar visionärt, långsiktigt och strategiskt för att gemensamt möta offentlig sektors utmaningar. OFR-förbunden representerar tillsammans drygt 566 000 medlemmar anställda i kommun-, region- och statlig sektor. Det gör oss till den fackliga organisation som representerar flest medlemmar  inom både det kommunala och  statliga området på svensk arbetsmarknad.

Vår vision

Tillsammans skapar vi goda villkor och trygghet som utvecklar offentlig sektor.

Våra styrande principer

 • Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt.
 • Vi arbetar visionärt, långsiktigt och strategiskt för att gemensamt möta offentlig sektors utmaningar.
 • Med gemensam styrka når vi inflytande och framgång i parternas likalydande avtal.
 • Vi jobbar gemensamt för bättre villkor och är ledande i offentlig sektor.
 • OFR är en arena där vi följer och påverkar offentlig sektors utveckling.

Våra samverkansområden

 • Pension
 • Försäkring
 • Omställning
 • Arbetsmiljö
 • Lönestatistik
 • Offentlig sektors utveckling

Vad gör OFRs kansli?

 • Utför förhandlingsuppdrag.
 • Utreder och utvärderar frågor som är av intresse.
 • Bevakar och rapporterar om relevanta frågor kopplat till samverkansområdena.
 • Erbjuder en arena för dialog.
 • Samordnar förbundsövergripande kommunikationsinsatser.

Intervjuer med kansliets anställda

(fylls på vartefter intervjuerna görs)

Cecilia Curtelius Larsson, pensions- och försäkringsexpert

Svante Uhlin, pensions- och försäkringsexpert

Kristofer Jervinge, utredare

Åsa Bjerkesjö, kommunikatör/administratör

Eva Fagerberg, kanslichef/1:a ombudsman

Erik Hallsenius, arbetsmilöexpert

Mikael Johansson, statistiker

Sofia Åkerman, ekonomiansvarig/bitr kanslichef

ul-li-bla_10x10 Läs mer om OFRs organisation
ul-li-bla_10x10 Ledningsorgan
ul-li-bla_10x10 Beredningsgrupper
ul-li-bla_10x10 Samverkansområden
ul-li-bla_10x10 Stadgar
ul-li-bla_10x10 Historik
ul-li-bla_10x10 OFR 20 år bildspel
ul-li-bla_10x10Logotyper

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.