Du hittar kommunikationsmaterial som OFR har producerat och avtal som berör OFR-förbunden under Material i menyn ovan eller via vår ingångssida där du kan använda formuläret ”Vad letar du efter idag” och mer specificerat söka efter det material du är ute efter.

Vi samordnar olika typer av kommunikationsinsatser när det finns intresse och ett behov av samarbete.

I de fall du vill beställa någon broschyr eller rapport ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Har ditt förbund inte det aktuella materialet är du välkommen att vända dig till oss.

Dela i sociala medier: