fbpx

OFR driver frågor kring arbetsmiljön i offentlig sektor, bland annat på områdena främjande och förebyggande, arbetsmängd och arbetsbelastning samt rehabilitering. Genom närvaro i representation och påverkansarbete ökar OFR medvetenheten om de särskilda förutsättningar som kommer med att arbeta på politiskt medborgarnas uppdrag i politiskt styrda organisationer, där ambitionerna ofta är större än budgeten och där ökad framgång sällan ger mer ökade resurser.

OFRs representation

Som förhandlingsorganisation är de viktigaste representationsområdena de som bottnar i kollektivavtal. I AFA-försäkrings KR-delegation, där OFR är representerat, beslutas om resurser till forskning kring arbetsmiljö på KR-området. På uppdrag av förbundsområden AKV ingår OFR i AFAs beredningsgrupp för preventionsarbete inom KR-området.

OFR verkar i Suntarbetslivs styrelse. Suntarbetsliv startades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackliga organisationer i samverkan 2012. Föreningens uppdrag är att skapa förutsättningar för hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet.

På statlig sektor representerar OFR förbunden i Partsrådets olika organ som hanterar verktyg och evenemang på arbetsmiljöområdet.

OFR verkar också i styrgruppen för Gillajobbet, arbetslivets mötesplats för arbetsmiljö.

Utanför partsvärlden har OFR löpande och tillfälliga representationsuppdrag. I Arbetsmiljöverkets centrala samråd och i Myndigheten för arbetsmiljökunskaps (Mynaks) SamrådKunskap är OFR löpande representerat. Regeringens arbetsmiljöforum och Kansliet för hållbart arbetsliv utgör exempel på tillfälliga organ där OFR har tagit en roll.

OFR lämnar också remissvar där det finns ett särskilt offentligsektorsperspektiv.

Förankring

Arbetsmiljöarbetet inom OFR förankras i första hand genom två arbetsmiljögrupper – en på KR-sidan och en inom OFR/SPO där samtliga förbund är representerade. Vissa frågor tas också upp med förhandlingscheferna eller på andra sätt.

För att upprätthålla effektivitet och synergier samverkar OFR regelbundet med SACO, TCO och PTK.

OFR har i samverkan med förbundet tagit fram material på temana Systematiskt arbetsmiljöarbete, Organisatorisk och social arbetsmiljö och kränkande särbehandling.

Länkar

Hållbart arbetsliv
Suntarbetsliv
Info kring Gilla Jobbet
Samlade tips och informationsvideos kring arbetsmiljö

OFR-bloggen – bloggar som berör arbetsmiljö

Jobba hemma – ja, om vi får välja själva!
Hur ska vi kunna vara en del av demokratin om det saknas politisk hederlighet?
Vårt, deras och det gemensamma i arbetsmiljösystemet
Om makro, mikro och dystert morgonkaffe
Äldre blir allt yngre – allt fler kan och vill arbeta längre!
Tips till dig som skyddsombud kring Arbetsmiljöverkets tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete
Uppdrag i balans – en friskfaktor som politiken äger
Offentlig sektors styrning – stora risker med låtsaseffektiviseringar!
Hållbara medarbetare?
Till hjältarna i offentlig sektor – och till deras hjältar skyddsombuden
Hur formar SKL arbetsmiljön i välfärden?
SAM – metoden för en bättre arbetsdag
Ett längre arbetsliv måste vara ett friskare och mer attraktivt arbetsliv
Finns det anledning att gilla jobbet?
Arbetsmiljö och målstyrning
Kan man lära något av sjuktalen?
Hållbart arbetsliv kräver hållbara vägar in i arbetslivet
Är det offentlig sektors alla kriser som genererar krisen?
Mot en jämställd arbetsskadeförsäkring – äntligen!
”Business as usual” eller “time for change”?
Konstruktivt samtal med regeringen om ohälsan!
Nu krävs idéer och verktyg för att stävja ohälsan

OFR-podden – avsnitt som handlar om arbetsmiljö

Hur uppnår man tillit i styrning och organisation?
Vad är Universell Utformning av Arbetsplatser och varför är det så viktigt?
Digitaliseringen av arbetslivet
#Metoo – vad gör vi nu?
Hur får vi en mer tillitsbaserad styrning inom offentlig sektor?
Lena Svenaeus om diskriminering
Skyddsombudets viktiga roll

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.