OFR följer utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och arbetar bland annat med frågor rörande prevention, rehabilitering och trygghet. Vårt arbete förankras regelbundet hos representanter från medlemsförbunden.

Så arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en referensgrupp för det kommunala området och en för det statliga området med representanter från medlemsförbunden där arbetsmiljöfrågor diskuteras.

OFRs representation

OFR medverkar i planeringen av Partsrådets projekt Hållbart arbetsliv för statlig sektor.

På uppdrag av Vision och Akademikerförbundet SSR ingår OFR i AFAs beredningsgrupp för preventionsarbete inom KR-området (kommun och regioner).

OFR sitter i Suntarbetslivs styrelse. Suntarbetsliv startades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackliga organisationer i samverkan 2012. Föreningens uppdrag är att skapa förutsättningar för hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet.

OFR representera medlemsförbunden i verksamhetsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK).

OFR representerar de statliga förbunden i Tillitsdelegationens referensgrupp.

OSA och SAM

OFR har i samarbete med medlemsförbunden tagit fram material  kring den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015: 4) OSA.

Till information om OSA och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Bloggar

Bloggar skrivna av OFRs arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius

Länkar

Hållbart arbetsliv

Suntarbetsliv

Samlade tips och informationsvideos kring arbetsmiljö

 

Dela i sociala medier: