fbpx

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)  är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar tretton fackförbund  inom offentlig sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som de behåller en stark självständighet. Tillsammans skapar vi goda villkor och trygghet som utvecklar offentlig sektor.

Inom ramen för vår verksamhet ger medlemsförbunden OFRs kansli olika uppdrag. Vi representerar också OFR-förbunden i olika nämnder och beredningsgrupper.

OFRs uppdrag

Pension

Försäkring

Omställning

Arbetsmiljö

Lönestatistik

Offentlig sektors utveckling

Vad gör vi?

  • Vi utför förhandlingsuppdrag
  • Vi utreder och utvärderar frågor som är av intresse
  • Vi bevakar och rapporterar om relevanta frågor kopplat till uppdragsområdena
  • Vi samordnar förbundsövergripande kommunikationsinsatser
  • Vi erbjuder en arena för dialog

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.