OFRs stadgar reviderades den 30 april 2019. OFRs förbundsområden har egna stadgar som det beslutas om inom respektive förbundsområde.

OFRs stadgar

Dela i sociala medier: