fbpx

OFRs stadgar reviderades den 15 februari 2024. OFRs förbundsområden har egna stadgar som det beslutas om inom respektive förbundsområde.

OFRs stadgar

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.