fbpx

OFRs stadgar reviderades den 17 februari 2023. OFRs förbundsområden har egna stadgar som det beslutas om inom respektive förbundsområde.

OFRs stadgar

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.