OFRs stadgar reviderades den 3 juni 2021. OFRs förbundsområden har egna stadgar som det beslutas om inom respektive förbundsområde.

Framsida på OFRs Stadgar i lydelse från och med 3 juni 2021

OFRs stadgar

Dela i sociala medier: