Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR

Från och med den 1 maj 2020 gäller ett nytt omställningsavtal KOM-KR för anställda inom regioner och kommuner.

Avtalet ska ge anställda inom sektorn kompetensutveckling och omställning i arbetslivet. En person som omfattas av avtalet har möjlighet att få den utbildning eller kompetensutveckling som krävs för att möta utvecklingen inom sitt yrkesområde eller utbildas till ett annat yrke om förändringar inom sektorn kräver det – s.k. förebyggande insatser. Den som blir arbetslös har möjligheter till aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner för en tryggare omställning till ett nytt arbete.

KOM-KR:s förebyggande insatser omfattar även visstidsanställda och sjukskrivna. Avtalet har förhandlats fram av OFRs förbund inom kommuner och regioner, Kommunal och AkademikerAlliansen, samt med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Överenskommelse Omställningsavtalet KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtalet KOM-KR gällande från 200501

Ska du presentera nya omställningsavtalet KOM-KR? Här finns en PowerPoint-presentation:

OFRs KOM-KR-presentation

 

Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en referensgrupp där frågor kring det kommunala omställningsavtalet KOM-KR diskuteras. I gruppen ingår representanter från de kommunala förbunden. Vi bevakar såväl utvecklingen av avtalets tillämpning som omställningsfrågor och omställning inom andra sektorer.

OFRs representation

Omställningsfonden är den organisation som hanterar det löpande arbetet med KOM-KR, d.v.s. utför det aktiva omställningsarbetet, hanterar de ekonomiska förmånerna och frågor som rör de förebyggande insatserna. OFR-förbunden finns representerade i Omställningsfondens styrelse. Inför styrelsens möten bereder en partsgemensam beredningsgrupp ärenden inför beslut för att de ska få en allsidig bedömning.

Vi finns också representerade i Rådgivningsnämnden som behandlar frågor från parterna vad gäller tolkning och tillämpning av de ekonomiska förmånerna i avtalet och i Skiljenämnden som hanterar tvister om tolkning och tillämpning av de ekonomiska förmånerna.

Länk till Omställningsfonden

 

Dela i sociala medier: