fbpx

På uppdrag av medlemsförbunden arrangerar vi seminarier inom våra olika verksamhetsområden där det finns intresse och behov av information och kunskapsspridning.

Här nedan hittar du ett axplock av de seminarier och webbinarier vi hittills anordnat:

Uppdrag i balans

Jobb i offentlig sektor ur balans – uppdrag och vardag går inte ihop! Här diskuteras balansen mellan krav och resurser i vardagen, som konsekvens av styrningen. Hur vänder vi utvecklingen och hur gör vi för att offentlig sektors medarbetare ska få ett arbetsliv i balans?

Medverkande:
Åsa Plesner, grundare, Tankesmedjan Balans
Tom Karlsson, docent i företagsekonomi och universitetslektor i offentlig förvaltning, Göteborg universitet
Penilla Gunther, konsult och tidigare kommunpolitiker och riksdagsledamot för Kristdemokraterna
Erik Hallsenius OFRs arbetsmiljöexpert och moderator vid webbinariet

Inspelning av webbinariet

Sammanfattning av webbinariet

Åsa Plesners och Tom Karlssons presentation

Kränkande särbehandling

Mobbning, trakasserier, utfrysning – tidiga insatser kan bryta kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling på jobbet kan vara något av det mest destruktiva en människa utsätts för.

Medverkande:
Hans Olsson, arbetsmiljöombudsman Polisförbundet
Maja Todorovic, ombudsman Akademikerförbundet SSR
Evalena Ödman, förbundsjurist OFR
Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert OFR och moderator vid webbinariet

Inspelning av webbinariet

Sammanfattning av webbinariet 

Skyddar vi demokratin på arbetsplatsen med hjälp av diskrimineringslagen?

Lansering av handböckerna Vad är aktiva åtgärder? – en facklig handbok och Vad är diskriminering? – en facklig handbok och diskussion kring diskrimineringslagen.

Medverkande:
Lena Svenaeus, F.d. JämO
Dolores Kandelin Mogard, projektledare för ESF-projektet UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser, Akademikerförbundet SSR
Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket
Ragnhild Karlsson, Vice förbundsordförande Vårdförbundet
Eberhard Stüber, förtroendevald för Fackförbundet ST inom Jämställdhetsmyndigheten
Alexander Armiento, chefredaktör Publikt, moderator

Sammanfattning av seminariet

Inflytande och hälsa med tillitsbaserad styrning?

Seminarium kring Tillitsdelegationens arbete för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor.

Medverkande
Anna Lexelius, huvudsekreterare Tillitsdelegationen
Johan Larson, Vårdförbundets förste vice ordförande
Gabriel Billing, enhetschef social omsorg, Nyköpings kommun
Åsa Plesner, tankesmedjan Balans
Lars Fresker, OFRs ordförande
Pia Sehm, moderator

Sammanfattning av seminariet

Omställning

Hur är det med tryggheten idag på svensk arbetsmarknad?
Hur arbetar de olika omställningsfonderna? Finns det stora
skillnader? Vad går att förbättra? Vilka är utmaningarna?

Medverkande:
Lars Hallberg,  Omställningsfonden
Caroline Söder, Trygghetsstiftelsen
Calle Leinar Trygghetsrådet
Helena Bergstedt Trygghetsrådet TRS
 Åsa Erba Stenhammar OFR/S,P,O
Christina Pettersson OFR
Ann Lundberg Westermark PTK
Lena Emanuelsson Saco-S
Patrick Roselin, LO.
Lars-Olof Pettersson, Rådhusgruppen och moderator vid detta seminarium.

Kort film om seminariet

Sammanfattning av seminariet

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.