Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där kommunala pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna, Fysioterapeuterna och Teaterförbundet för scen och film. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

 

På gång

Den 26 januari överlämnade vi (OFRs kommunala förbundsområden) tillsammans med Kommunal och AkademikerAlliansen in en förhandlingsframställan till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)/Pacta för att påkalla en förhandling av det som kallas tjänstepensionsavtal med bruttosamordning.

Det har varit en massa skriverier i media senaste tiden angående en oväntad tjänstepensionssänkning som drabbar äldre kommun- och landstingsanställda. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 eller tidigare. Från fackligt håll har vi givetvis funnit det oacceptabelt.

Vi fick därefter ett glädjande besked från SKL. Tjänstepensionerna återställs till 2017 års nivåer och förhandlingar inleds för lösning framåt. En stor facklig framgång. Målsättningen är att den nya pensionen betalas ut från och med april – det blir även en retroaktiv del. (180202)

Vi har samlat information kring Tjänstepensionavtal med bruttosamordning här.

 

Material

ul-li-bla_10x10 Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension.  – Förhandlingsprotokoll.

ul-li-bla_10x10 Glädjande besked från SKL angående pensioner! – pressmeddelande

ul-li-bla_10x10 28 fackförbund begär förhandling med anledning av sänkta pensioner – Pressmedelande

ul-li-bla_10x10 Oväntad pensionssänkning kan drabba äldre kommun- och landstingsanställda

ul-li-bla_10x10 Sänkta avgifter ger högre pension. Partsgemensamt pressmeddelande 

ul-li-bla_10x10 Fördjupad information om förbättringar i de kommunala pensionsavtalen

ul-li-bla_10x10 Den kommunala pensionspyramiden

ul-li-bla_10x10 AKAP-KL

ul-li-bla_10x10 KAP-KL

ul-li-bla_10x10 Byte från KAP-KL till AKAP-KL

ul-li-bla_10x10 Familjeskydd

ul-li-bla_10x10 Utdrag ur Pensionsnämndens protokoll

OFRs faktablad – löneväxling

Tryggande i Pacta – Riktlinjer från Pacta 2013-12-12

Förhandlingsordning i pensionsfrågor (uppd 170810)