fbpx

Ändrade regler för uttag av pension från och med 1 januari 2023

 

Uttagsreglerna för hur du kan ta ut din avgiftsbestämda pension ändrades från och med 1 januari 2023. Det gäller samtliga pensionsavtal i kommunal sektor[1] med avgiftsbestämda delar.

Tjänstepensionsavtal med avgiftsbestämda delar:

  • AKAP-KR (tidigare AKAP-KL)
  • KAP-KL
  • PFA 98
  • PFA 01

 

Uttagsålder

Från och med den 1 januari 2023 kan du ta ut avgiftsbestämd del tidigast från 60 år.

 

Uttagstid

Pensionen tas normalt ut livsvarigt men du kan komma överens med din försäkringsgivare om en kortare uttagstid. Från och med den 1 januari 2023 kan du ta ut avgiftsbestämd del som kortast på 10 år.

 

Uttagsreglerna för förmånsbestämd pension har inte ändrats. Lägsta uttagsålder för förmånsbestämd pension är 61 år. Uttagstiden är livsvarig. Det gäller även den intjänade pensionsrätt (IPR) 2022-12-31 som beräknas om du väljer att byta från KAP-KL till AKAP-KR.

 

Anställd hos arbetsgivare ansluten till Sobona

De nya uttagsreglerna gäller även anställda hos arbetsgivare som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona. För anställda som omfattats av pensionsavtalet PA-KFS 09 gäller de nya uttagsreglerna endast kapital som inbetalas från och med den 1 januari 2023, dvs då övergång skett från PA-KFS 09 till AKAP-KR.

 

[1] Med kommunal sektor avses kommuner och regioner eller arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.