KAP-KL för födda 1985 eller tidigare

KAP-KL trädde i kraft 2006 och gäller för dig som är född 1985 eller tidigare om du är anställd inom kommun och region. Den 1 januari 2014 trädde det nya pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) i kraft för födda 1986 eller senare. Personer födda innan dess fortsätter att omfattas av KAP-KL. KAP-KL består av olika delar.

 

OFRs broschyr om KAP-KL

OFRs faktablad om KAP-KL

 

Avtal

2021-12-17 Överenskommelse om ändringar och tillägg i KAP-KL

Överenskommelse om ändring i KAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv 2019-12-06

Överenskommelse om ändringar i KAP-KL 2017-04-27

Förhandlingsprotokoll 2013-10-04

KAP-KL. Avtal 2005 -12-08 & 2006-12-19

ul-li-bla_10x10  Här kan du läsa om AKAP-KL

Dela i sociala medier: