Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet och Tull-Kust. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de åtta självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

 

På gång

Ett intensivt arbete med att implementera det nya pensionsavtalet PA 16 har påbörjats.  Mest aktuellt är att ta fram nya så kallade anslutningsvillkor som ska gälla för de försäkringsbolag som ska vara valbara förvaltningsalternativ i PA 16.  (160330)

OFR/S,P,O har tecknat ett centralt kollektivavtal med Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko som innebär att OFRs statliga förbund är fullvärdiga avtalsparter på det nya statliga pensionsavtalet, PA 16. Det nya pensionsavtalet gäller från 1 januari 2016 och är ett av de bästa centrala pensionsavtalen på arbetsmarknaden.   (160223)

Under  2016 gäller av administrativa skäl en särskild övergångsreglering av hur pensionspremierna betalas av arbetsgivarna. Se dokumentet ”PA 16 – Övergångsperioden 2016-01-01 t.o.m. 2016-12-31” för närmare information. Eventuella pensionsavsättningar till Kåpan Extra behandlas inte i dokumentet. (160217)

 

Material

ul-li-bla_10x10  Statlig pensionspyramid

ul-li-bla_10x10  Fakta om PA 16

ul-li-bla_10x10  PA 16 – övergångsperioden 1 januari – 31 december 2016

ul-li-bla_10x10  FAQ om PA 16

ul-li-bla_10x10  OFRs faktablad om löneväxling

ul-li-bla_10x10  Pressmeddelande 23 februari

ul-li-bla_10x10  Publikt 23 februari

ul-li-bla_10x10  Vad är PA 03?