Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet och Tull-Kust. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de åtta självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

Den 23 februari träffade träffade OFR/S,P,O en överenskommelse med Arbetsgivarverket om ett nytt tjänstepensionsavtal, PA 16, som trädde ikraft den 1 januari 2016. Information om PA 16 finns nedan.

 

På gång

Våren och försommaren har inneburit fortsatt arbete med att få administrationen av det nya pensions- avtalet PA 16 att fungera. Ett antal försäkringsbolag har nu skrivit avtal med Arbetsgivarverket om att fortsätta som valbart alternativ för de statsanställdas pensioner. Från 2017 kommer det att finnas nio olika förvaltningsalternativ att välja på. Ett nytt administrationsavtal mellan Arbetsgivarverket och Statens Tjänstepensionsverk har också blivit klart. (160630)

Material

OFRs faktablad om PA 16

 Statlig pensionspyramid

Fördjupning om PA 16

Pensionspremier i PA 16 – en visuell översikt

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,Os anslutning till PA 16

PA 16 – övergångsperioden 1 januari – 31 december 2016

Valbara bolag i PA 16

FAQ

OFRs faktablad om löneväxling

Pressmeddelande 23 februari

Vad är PA 03?