Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet och Tull-Kust. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de åtta självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

Den 23 februari träffade träffade OFR/S,P,O en överenskommelse med Arbetsgivarverket om ett nytt tjänstepensionsavtal, PA 16, som trädde ikraft den 1 januari 2016. Information om PA 16 finns nedan.

 

På gång

Från och med 3 april är det möjligt för statsanställda att flytta tidigare intjänat pensionskapital. Bakgrund är att de centrala avtalsparterna, däribland OFR/S,P,O införde en generell så kallad flytträtt i den nya pensionsavtalet PA 16. Flytträtten innebär en rätt att flytta sina pensionspengar till ett annat försäkringsbolag och gäller den del av din statliga pension som du som anställd själv har kunnat välja förvaltare för – så kallad individuell ålderspension eller ålderspension valbar. För Kåpan Pensioner gäller att flytträtten enbart gäller kapital som är placerat efter den 1 juli 2016.

På Statens Tjänstepensionsverks (SPV) hemsida finns ett verktyg där man lätt kan flytta sitt intjänade pensionskapital.

 (1702403)

 

Material

OFRs faktablad om PA 16

 Statlig pensionspyramid

Fördjupning om PA 16

Pensionspremier i PA 16 – en visuell översikt

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,Os anslutning till PA 16

PA 16 – övergångsperioden 1 januari – 31 december 2016

Valbara bolag i PA 16

FAQ

OFRs faktablad om löneväxling

Pressmeddelande 23 februari

Vad är PA 03?