Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet och Tull-Kust. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de åtta självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

På gång

Den 7 december skrev de statliga avtalsparterna en gemensam debattartikel, som publicerades på Dagens Industris webbplats, angående att regeringen vill gå längre än vad EU vill när det gäller kapitalkrav för vissa tjänstepensionsförsäkringar.

Debatt: Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen.  (20171207)

 

 

  Material

  Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i statlig sektor och slutat före sista december 2002

OFRs faktablad om PA 16

 Statlig pensionspyramid

Fördjupning om PA 16

Pensionspremier i PA 16 – en visuell översikt

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,Os anslutning till PA 16

Valbara bolag i PA 16

FAQ – PA 16

OFRs faktablad om löneväxling statlig sektor

Pressmeddelande 23 februari 2015 – OFR/S,P,O  anslöt sig till PA 16 i efterhand

Vad är PA 03?