Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp där statliga pensions- och försäkringsfrågor behandlas. I gruppen ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet och Tull-Kust. Beredningsgruppen leds av en av OFRs pensionsexperter.

När förbunden förhandlar tillsammans sker det via OFR/S,P,O som är ett förhandlande samverkansorgan för de åtta självständiga förbunden. Tillsammans organiserar OFR/S,P,O cirka 100 000 anställda.

På gång

Dags för statlig avtalsrörelse för 2017! OFRs statliga förbundsområden har gemensamt lagt fram ett yrkande som bland annat innebär att skyddet vid arbetsskada ska förbättras genom ändringar i personskadeavtalet (PSA). Förbunden yrkar också på förbättringar av det statliga pensionsavtalet, PA 16. Målsättningen är att förhandlingarna ska vara klara till utgången av september 2017.

Här hittar du mer information om den statliga avtalsrörelsen 2017

 (170906)

 

Material

OFRs faktablad om PA 16

 Statlig pensionspyramid

Fördjupning om PA 16

Pensionspremier i PA 16 – en visuell översikt

Information rörande behov av vissa åtgärder med anledning av OFR/S,P,Os anslutning till PA 16

PA 16 – övergångsperioden 1 januari – 31 december 2016

Valbara bolag i PA 16

FAQ – PA 16

OFRs faktablad om löneväxling

Pressmeddelande 23 februari 2015 – OFR/S,P,O  anslöt sig till PA 16 i efterhand

Vad är PA 03?