fbpx

Du som är statligt anställd kommer att få både allmän pension från staten och pension från din arbetsgivare enligt kollektivavtal, tjänstepension, när du går i pension. Kanske sparar du också privat till pensionen i någon form.

Sedan 1 januari 2016 gäller ett nytt avtal om tjänstepension för  statligt anställda, PA 16.  PA 16 består av  två avdelningar. Avdelning  I gäller för de som är födda 1988 eller senare  och avdelning II för de som är födda 1987 eller tidigare.  Avdelning II ersätter det tidigare pensionsavtalet PA 03.

pensionspyramid2_stat

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.