fbpx

Yttrande på betänkandet En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring

OFR ställer sig genomgående positiv till utredningens förslag men vi anser att även om de framlagda förslagen skulle genomföras så har arbetsskadeförsäkringen brister som utredningens förslag inte åtgärdar. Läs hela vårt yttrande

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.