fbpx

Yttrande över Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet

OFR har sänt in yttrande där vi skriver att det är angeläget att förhindra intressekonflikter för att bibehålla förtroendet för offentlig verksamhet. Förslagen i utredningen innebär stora försämringar för förbundens medlemmar och bidrar inte till attraktiva arbetsplatser utan försämrar möjligheten till rörlighet mellan offentlig och privat sektor. Om restriktioner införs finns en risk att nyckelpersoner väljer bort anställning i offentlig sektor! Läs hela vårt yttrande här!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.