fbpx

Yttrande över Karenstak och högriskskydd

OFR har nu lämnat sitt yttrande på promemorian Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33) till Socialdepartementet. Vi har bland annat svarat att karensavdraget som företeelse av rättviseskäl har spelat ut sin roll i och med det förändrade arbetslivet. Ta gärna del av yttrandet här!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.