fbpx

Yttrande över betänkandet – En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022

OFR avstyrker de flesta av förslagen då utredningen föreslår en tillbakagång till ett regelverk som inte fungerade! En återgång till det gamla regelverket skulle bl.a. försämra möjligheterna till rehabilitering för personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Det skulle särskilt drabba kvinnor i offentlig sektor!

Syftet med regeländringarna 2021 och 2022 var att komma till rätta med stora brister i sjukförsäkringen. Den skulle bli mer verklighetsanpassad, flexibel och rättssäker. Vi menar att det har gått för kort tid sedan de nya reglerna infördes för att det ska gå att dra några säkra slutsatser om vilken effekt som reformerna kommer att ha.

Dessutom har samhället varit i en pandemi som inneburit hård belastning på sjukvården med långa vårdköer och bristande rehabilitering som följd. Utredningen tar heller ingen hänsyn till positiva erfarenheter av de nya reglerna som bl.a. Försäkringskassans personal beskriver och som de fackliga organisationerna delar.  Läs hela yttrandet här!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.