fbpx

Remissvar på regelförändringar avseende omställningsstudiestödet (OSS) från CSN

OFR tillstyrker förslagen i avsnitt 4 i CSNs promemoria om regelförändringar kring OSS i sin helhet. Vår analys är att förslagen vare sig påverkar syfte eller innebörd med OSS och inte har någon inverkan på omställningsavtalen i offentlig sektor. Men de kommer att underlätta och möjliggöra viss automatisering av handläggningen på CSN, vilket är mycket välkommet då nuvarande situation för denna viktiga arbetsmarknadsreform är såväl ohållbar som oacceptabel. Läs hela vårt remissvar!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.