fbpx

Viktigt med tidig lokal omställning – nytt material!

Ett nytt partsgemensamt material  är framtaget för att inspirera, motivera och bidra till en  god dialog och för att främja tidig lokal omställning.  För att klara kompetensförsörjningen framöver inom kommun – landstingssektorn behövs långsiktiga åtgärder. Ett tidigt utvecklings- och omställningsarbete stimulerar till förbättringar av verksamhetens effektivitet och produktivitet.De genomgripande förändringarna  på arbetsmarknaden i form av globalisering, ett längre arbetsliv och teknisk utveckling ställer allt högre krav på arbetsgivare. Inom kommun- och landstingssektorn kommer under de närmaste tio åren antalet barn, unga och äldre att öka. Detta samtidigt som antal personer i arbetsför ålder inte ökar lika mycket eller till och med minskar i vissa delar av landet.

Omställningsförmåga för organisationer och individer kommer att stå i fokus och har redan i allt högre grad blivit en del av det livslånga lärandet och förlängt och förändrat arbetslivet. Särskild förmåga till tidig omställning kommer att vara avgörande framöver.

Inom ramen för det kommunala omställningsavtalet KOM-KL finns bilagan Tidig lokal omställning TLO-KL.  TLO-KL ger möjlighet till ett lokalt arbete som tillvaratar befintlig kompetens med huvudmålet att tillgodose verksamhetens framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov.

checkmark-xxl-50x50 Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel. Så kan du jobba med tidig lokal omställning TLO-KL.

checkmark-xxl-50x50 Omställningsfondens webbplats

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.