fbpx

Viktig förhandlingsframgång för OFRs kommunala medlemsförbund!

Nu har det blivit klart med en viktig förhandlingsframgång för OFRs kommunala medlemsförbund när det gäller de kollektivavtalade försäkringarna, AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Vi har, tillsammans med övriga centrala fackliga organisationer, nått en överenskommelse med SKR om att den övre åldersgränsen för när kompletterande ersättning till långtidssjuka och arbetsskadade kan betalas ut (och inbetalning av tjänstepensionspremier i sådana situationer), höjs från 65 till 66 år från och med den 1 januari 2023.

Bakgrunden är att riksdagen före sommaren beslutade om motsvarande höjningar i det allmänna systemet när det gäller rätten till sjukersättning och arbetsskadelivränta från Försäkringskassan. Nu har det alltså blivit klart att avtalsparterna i kommun- och regionsektorn följer efter och från samma datum anpassar sina kompletterande försäkringar till ändringarna i det allmänna systemet. Försäkringarna administreras och betalas ut av AFA Försäkring.

Medlemmar med ersättning från försäkringarna behöver inte göra något för att fortsätta att få den avtalade ersättningen efter 65 års ålder. AFA Försäkring hanterar ändringen med automatik för de som berörs av ändringarna. Överenskommelsen gäller både för ärenden med pågående utbetalning och framtida ärenden.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.