fbpx

Vi träffade OFR riksdagsledamot Niklas Sigvardsson (S) idag

Vi träffade idag riksdagsledamot Niklas Sigvardsson (S) och talade om vår syn på Omställningsstudiestödet inför interpellationsdebatten i riksdagen imorgon. Vi passar på att tack Niklas för ett trevligt och givande samtal!

OFRs ordförande Lars Fresker underströk under mötet det som vi framfört i våra båda remissvar – såväl kring regelförenklingar men främst avseende personer i bristyrken – att justering i lagstiftning behöver ske snabbt. Frågan berör såväl omställning som offentlig sektors framtida utveckling, varför OFR tydligt uppmärksammat att vi inte är nöjda med regeringens styvmoderliga och alltför saktfärdiga hantering av frågan till dags dato. Vi gav också samma medskick till Niklas som vi givit regeringen i våra båda remissvar – att OFR mer än gärna bidrar och deltar i en aktiv dialog om såväl Omställningsstudiestödet som andra frågor rörande offentlig sektors utveckling framåt. Här kan du ta del av OFRs två remissvar om Omställningsstudiestödet

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.