fbpx

Verktyg i arbetet mot hot och våld på jobbet!

Nu lanserar Suntarbetsliv Säkerhetsdialogen – ett nytt verktyg som ska underlätta för arbetsplatser att förebygga hot och våld. Där finns stöd och hjälp för arbetsplatsen innan, under och efter en händelse. Suntarbetslivs verktyg riktar sig främst till dig inom kommuner och regioner men arbetar du inom staten finns Partsrådets egen sida Hot på jobbet med verktyg för tjänstemän inom statlig sektor!

Med verktygen kan du kanske lättare få igång diskussionen om trygghet på jobbet. Att bryta tystnadskulturen är viktigt för att kunna åtgärda problem med hot och våld.