Genom bestämmelser i pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II samt Villkorsavtalet (VA) och Affärsverksavtalet (AVA) finns nu möjlighet att växla annat än lön till pension. Exempelvis kan semesterdagar bytas till pensionsavsättning. OFRs faktablad

 

Dela i sociala medier: