fbpx

Genom bestämmelser i pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II samt Villkorsavtalet (VA) och Affärsverksavtalet (AVA) finns nu möjlighet att växla annat än lön till pension. Exempelvis kan semesterdagar bytas till pensionsavsättning. OFRs faktablad

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.