fbpx

1. Vad är det för avgifter som kommer att sänkas?

Det är avgifterna som de valbara bolagen i PA 03 tar ut för sina liv- och fondförsäkringsprodukter som nu kraftigt sänkts.

2. Varför sänks avgifterna, har de varit för höga tidigare?

Ja, i relation till hur höga avgifter bolagen tar ut inom tjänstepensionsavtalen i privat sektor. Nu har avgifterna inom PA 03 sänkts till samma nivå.

3. Måste jag göra ett omval för att få lägre avgifter?

Nej, från årsskiftet gäller de nya avgifterna automatiskt för alla.

4. Hur mycket har de nya avgifterna sänkts med?

De har i genomsnitt sänkts med 60 procent. För en genomsnittlig statligt anställd, 46 år med en månadslön på 30 700 kr, innebär det att det samlade pensionskapitalet vid 65 år kan bli 23 000 kr högre än tidigare. Det motsvarar en ökning av pensionskapitalet med 7 procent.

5. Hur gör jag om jag vill göra ett omval och välja ett nytt bolag?

På valcentralen SPVs hemsida kan du beställa eller skriva ut en valblankett som du fyller i och skickar in. Ditt val gäller då för nästa års pensionspremier. Du kan skicka in din valblankett när som helst under året, den måste vara SPV tillhanda senast 31december för att ditt val ska gälla för nästkommande år.

6. Var kan jag se vilka fonder och produkter som finns att välja bland och vad de kostar?

På valcentralen SPVs hemsida finns information om alla bolag och alla fonder/produkter de erbjuder. Där framgår både vilka avgifter de tar ut och vilket betyg/avkastning respektive produkt har.

7. Hur gör jag om jag vill byta fonder hos mitt bolag?

För att byta fonder hos ditt valda bolag kontaktar du bolaget för information om hur det går till.

8. Om jag inte alls vill vara aktiv och välja något bolag, vad händer då?

Då placeras dina pengar hos Kåpan pensioner i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd.

9. Vad är det för slags betyg som fonderna har?

Fondbetygen 1 till 5 baseras på Morningstars rankning för de senaste 36 månaderna (per 2010-09-30) och återspeglar den avkastning och risk efter kostnader som fonden haft i jämförelse med andra motsvarande fonder. Ett betyg utgör ingen garanti för hur fonden kommer att utvecklas framåt i tiden. Mer information om betygen finns på www.morningstar.se.

10. Kan jag placera hela min tjänstepension själv?

Nej, det är bara den individuella ålderspensionen som du kan placera själv. Den utgör 2,5 procent av din lön.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.