fbpx

2013-10-30

Just nu pågår ett intensivt partsgemensamt arbete med ett antal princip- och underhandsöverenskommelser som finns i det nya pensionsavtalet AKAP-KL som träffades den 4 oktober.  Bland annat ska ett nytt efterlevandeskydd tas fram. Parterna ska vara klara med arbetet till den 1 januari 2014 då AKAP-KL börjar gälla.

 

2013-10-04

I dag träffade OFR och SKR/Sobona en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal för födda 1986 eller senare, A-KAP-KL. Avtalet som träder i kraft 1 januari 2014 är ett av arbetsmarknadens bästa avgiftsbestämda tjänstepensionsavtal. Bland annat innebär avtalet ett pensionsintjänande som följer livsinkomstprincipen i kombination med stor trygghet.

Förhandingar om ett nytt kommunalt pensionsavtal har pågått sedan september 2012 då SKR/Sobona sa upp avtalet med de fackliga organisationerna. Det nya avtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad pension) berör alla kommun- och landstingsanställda som är födda 1986 eller senare. AKAP-KL ersätter pensionsavtalet KAP-KL för den gruppen. Personer födda innan dess fortsätter att omfattas av KAP-KL.

AKAP-KL i korthet:

  • Flexibelt och långsiktigt avtal
  • Anpassat till rörligheten på dagens arbetsmarknad
  • Intjänande av pension hela yrkeslivet
  • Ger pension också vid föräldraledighet och sjukdom
  • Konstruerat för ett långt och hållbart arbetsliv med möjlighet till delpension i slutet av arbetslivet
  • Trygghet för arbetstagaren t.ex. i form av efterlevandeskydd
  • Väsentligt förbättrad information om tjänstepension till den anställde

 

Läs mer om AKAP-KL

OFRs pressmeddelande

FAQ

 

Avtal

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension (KAP-KL)

Överenskommelse om Avgifsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL)

Principöverenskommelser

Betalning av pensionsavgift

Familjeskydd

Särskild avtalspension inom räddningstjänsten

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.