fbpx

Den 1 januari 2014 trädde ett nytt pensionsavtal i kraft, AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad pension), för födda 1986 eller senare. Avtalet berör kommun- och regionanställda.

AKAP-KL ersätter pensionsavtalet KAP-KL för den gruppen. KAP-KL gäller alltjämt för födda 1985 eller tidigare. Här kan du läsa mer om KAP-KL.

AKAP-KL i korthet

  • Flexibelt och långsiktigt avtal
  • Anpassat till rörligheten på dagens arbetsmarknad
  • Intjänande av pension hela yrkeslivet
  • Ger pension också vid föräldraledighet och sjukdom
  • Konstruerat för ett långt och hållbart arbetsliv med möjlighet till delpension i slutet av arbetslivet
  • Trygghet för arbetstagaren t.ex. i form av efterlevandeskydd
  • Väsentligt förbättrad information om tjänstepension till den anställde

 

Mer information

OFRs faktablad

Fördjupning

FAQ

OFRs pressmeddelande

 

Avtal

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension (KAP-KL)

Överenskommelse om Avgifsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL)

Ändringar i Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL)

Familjeskydd (AKAP-KL) fr.o.m. 1 januari 2018. Förhandlingsprotokoll

Pension till efterlevande (AKAP-KL). Under 2017. Förhandlingsprotokoll

 

Underhandsöverenskommelse

Underhandsöverenskommelse – Pensionsgrundande lön

 

Principöverenskommelser

Betalning av pensionsavgift

Familjeskydd

Särskild avtalspension inom räddningstjänsten

 

Rekommendation – arbetstagare med flera samtidiga deltidsanställningar

Rekommendation – flera deltider

 

Förhandlingshistorik

Förhandlingar om ett nytt pensionsavtal har pågått sedan september 2012 då Sveriges Kommuner och  Regioner/Sobona  sa upp avtalet med de fackliga organisationerna. Den 4 oktober 2013 träffade OFR och Sveriges Kommuner och Regioner/Sobona  en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal, AKAP-KL.

Det är OFR som på uppdrag av de kommunala medlemsförbunden har förhandlat fram det nya avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner/Sobona.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.