fbpx

Inom OFR finns det en beredningsgrupp där statistikfrågor behandlas. På den statliga sidan ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet och Tull-Kust.

Statistikavtal

Det nuvarande statliga statistikavtalet tecknades 2008 mellan OFRs statliga förbundsområden och Arbetsgivarverket. Avtalet reglerar samarbetsformerna för, och innehållet i den partsgemensamma lönestatistiken. Bland annat finns i detta avtal till skillnad från föregående bestämmelser om att insamling av primärdata görs två gånger årligen, september och mars.

 

BESTA

OFR, Saco-s, SEKO och Arbetsgivarveket har gemensamt utvecklat ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad;  BESTA-systemet.

 

På gång

Just nu pågår ett partsgemensamt arbete med att se över BESTA. Översynen beräknas vara klar för att kunna användas i 2016 års lönestatistik.

 

Tekniska gruppen för statlig sektor

OFR medverkar i partsorganet Tekniska gruppen för statistikfrågor.Gruppens främsta uppgift är att behandla frågor rörande primärdata som den gemensamma lönetistiken bygger på, och att årligen lämna en partsgemensam statistikrapport.

BESTA

Statistikavtal

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.