Inom OFR finns det en beredningsgrupp där statistikfrågor behandlas. På den statliga sidan ingår representanter från Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet och Tull-Kust.

Statistikavtal

Det nuvarande statliga statistikavtalet tecknades 2008 mellan OFRs statliga förbundsområden och Arbetsgivarverket. Avtalet reglerar samarbetsformerna för, och innehållet i den partsgemensamma lönestatistiken. Bland annat finns i detta avtal till skillnad från föregående bestämmelser om att insamling av primärdata görs två gånger årligen, september och mars.

 

BESTA

OFR, Saco-s, SEKO och Arbetsgivarveket har gemensamt utvecklat ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad;  BESTA-systemet.

 

På gång

Just nu pågår ett partsgemensamt arbete med att se över BESTA. Översynen beräknas vara klar för att kunna användas i 2016 års lönestatistik.

 

Tekniska gruppen för statlig sektor

OFR medverkar i partsorganet Tekniska gruppen för statistikfrågor.Gruppens främsta uppgift är att behandla frågor rörande primärdata som den gemensamma lönetistiken bygger på, och att årligen lämna en partsgemensam statistikrapport.

BESTA

Statistikavtal

Dela i sociala medier: