fbpx

Inom OFR finns det en beredningsgrupp där statistikfrågor behandlas. På den kommunala sidan ingår representanter från Sveriges Lärare, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna och Fackförbundet Scen & Film.

Överenskommelse om lönestatistik

OFRs kommunala medlemsförbunden har en överenskommelse om lönestatistik med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Överenskommelsen reglerar samarbetsformerna för och innehållet i den partsgemensamma lönestatistiken.

Klassificeringssystem för kommunal sektor Arbetsidentifikation (AID)

I statistikavtalet finns en överenskommelse mellan parterna om ett gemensamt klassificeringssystem för arbetsuppgifter i kommunal sektor. Arbetsidentifikation (AID) är ett partsgemensamt utvecklat system för gruppering av arbetsuppgifter för anställda som följer kommunala avtal.

Under 2014 gjordes en översyn av AID som nu därmed innehåller både förstelärare och lektorer. Alla dokument finns i högra menyn under AID. 

OFR medverkar i den partsgemensamma kommittén Den kommunala statistikkommittén. Kommittén främsta uppgift är att behandla frågor rörande primärdata som bygger på den gemensamma lönestatistiken.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.