fbpx

 

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL är en kollektivavtalad försäkring som ger ett kompletterande skydd till den lagstadgade ersättning man får vid en arbetsskada.

Begreppet arbetsskada
Arbetsskada innebär en skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. En del smittsamma sjukdomar betraktas också som arbetsskador.

Ett olycksfall i arbetet är ett olycksfall som har samband med arbetet eller arbetsförhållandena och är en händelse som är kortvarig och i viss mån ovanlig och oförutsedd.

Ett färdolycksfall är olycksfall som inträffar under den vanliga, direkta färden till eller från arbetet. Färden anses påbörjad respektive avslutad när man passerat tröskeln till den egna bostaden. Vid avvikelser från den vanliga vägen eller om man fått ledigt för att uträtta egna angelägenheter omfattas man inte med undantag om man avviker från den direkta färdvägen för att hämta eller lämna barn på daghem eller annan barntillsyn.

TFA-KL gäller inte för färdolycksfall som uppkommer vid trafik med trafikförsäkrat fordon, t.ex. om man blir påkörd, krockar eller kör av vägen. Sådana skador ersätts genom fordonets trafikförsäkring.

En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man har utsatts för skadlig inverkan i arbetet. Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.

Smittsamma sjukdomar är också en arbetsskada om sjukdomen kvarstår i mer än 180 dagar och smittan uppstår vid laboratorium där smittan finns eller att det rör sig om en uppräknad smittsam sjukdom som man fått vid arbete i sjukvården eller under omhändertagande av smittad person. Här finns mer att läsa om smittsamma sjukdomar.

Arbetsskadeanmälan ska alltid göras
För att få ersättning från TFA-KL måste du anmäla din arbetsskada till AFA Trygghetsförsäkring. Via AFAs webbplats kan du göra en anmälan eller hämta en blankett för anmälan. Kom ihåg att också anmäla din arbetsskada till Försäkringskassan.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.