fbpx

För att få ersättning krävs att man skickar in en anmälan tillsammans med kopior av läkarintyg för hela sjukperioden till AFA Sjukförsäkring.

Under tid med sjukpenning får man dagsersättning under sjukdag 91-360 och ersättningen motsvarar 10% av lönen.

Under tid med sjukersättning får man månadsersättning och den betalas med följande nivåer:

LönenivåMånadsersättningens storlek
0 – 7,5 prisbasbelopp (44 800 kr/mån 2017)ca 15 %
7,5 och 20 prisbasbelopp65 %
20 och 30 prisbasbelopp32,5 %

När anställningen upphört finns ett efterskydd som innebär att om man insjuknar inom 720 dagar från det att anställningen upphörde så har man rätt till ersättning från AGS-KL.

Du kan ha rätt till ersättning vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan. Mejla in en anmälan till AFA försäkringar eller hämta en blankett via länken Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så utreds ditt fall.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.