fbpx

Om du avlider finns ett skydd för din familj.

    • Efterlevande make/maka och i vissa fall sambo har rätt till ersättning med 0,8 inkomstbasbelopp per år. Om den avlidne arbetstagaren hade en pensionsgrundande lön över sex inkomstbasbelopp blir ersättningen istället 1,1 inkomstbasbelopp per år. Såväl fast lön som rörliga tillägg ingår i den pensionsgrundande lönen.

  • Efterlevande arvsberättigade barn har rätt till ersättning med 0,5 inkomstbasbelopp per år upp till 18 års ålder eller längst till 20 års ålder om barnet då går i grundskolan eller gymnasium. Om det är fyra eller fler barn får alla barn dela på 1,5 inkomstbasbelopp per år.

Ersättningarna baseras på det inkomstbasbelopp som gäller året för dödsfallet.

För att få en viss uppfattning om hur nivåerna för ersättningen ser ut används nedan 2017 års inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2017 är 61 500 kr.

0,8 inkomstbasbelopp motsvarar cirka 4 100 kr per månad
1,1 inkomstbasbelopp motsvarar cirka 5 600 kr per månad
0,5 inkomstbasbelopp motsvarar cirka 2 600 kr per månad

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.