fbpx

Vad gäller för dig som omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet 2022/2023?

Vilka omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet?

De allra flesta som är anställda inom kommun och region eller är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal (kommunal sektor) omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet 2022/2023. Det gäller dig som:

  • är född 1986 eller senare och som omfattats av AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL) redan före årsskiftet 2022/2023
  • är född före 1986 men som tidigare valt att omfattas av AKAP-KL genom enskild överenskommelse med din arbetsgivare
  • är född 1958 – 1985 med en fast lön upp till 44 375 kr per den 2022-12-31 och saknar ett förmånsbestämt intjänande per den 2022-12-31

Det innebär att du som före årsskiftet tillhörde KAP-KL men som varken hade en fast lön (inklusive fasta tillägg) som i december 2022 översteg 44 375 eller ett förmånsbestämt intjänade per den 31 december 2022, omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet.

 

Högre avsättning till pension från och med årsskiftet 2022/2023

Du som omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet får högre pensionsavsättning med 1,5 % vilket ger totalt 6 % från och med den 1 januari 2023. Om du senare uppnår en lön över brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 46 438 kr år 2023) upp till 30 inkomstbasbelopp får du en avsättning på totalt 31,5 % för lönedelar över brytpunkten.

 

Extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter)

Om du uppnår en årsinkomst överstigande 7,5 inkomstbasbelopp under något av åren fram till och med 2026 och omfattas av övergångsbestämmelser till AKAP-KR, får du därutöver extra avsättning till pension. Det gäller dig som före årsskiftet omfattades av KAP-KL och var anställd den 31 december 2022 samt den 1 januari 2023. Det gäller även dig som före årsskiftet omfattades av KAP-KL och hade en anställning någon gång inom perioden den 1 oktober – 31 december 2022 och påbörjar ny anställning i kommunal sektor[1] någon gång inom perioden den 1 januari – 31 mars 2023. Du får extra premier för det år som inkomsten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp samt för kommande år med inkomst över denna brytpunkt fram till 65 års ålder. Observera att inkomstbasbeloppet varierar från år till år.

Observera att om du redan 2022 haft en lön över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp inklusive fasta och rörliga tillägg som överstiger brytpunkten så har du kvalificerat för högre avsättningar om du uppnår en sådan lön senare år.

De extra pensionsavsättningar som beskrivs ovan ges utifrån födelseår enligt tabell nedan:

 

Födelseår Tilläggsavgift i % av årslön över 7,5 iBB Födelseår Tilläggsavgift i % av årslön över 7,5 iBB
1958 8,5 1972 2,5
1959 8,5 1973 2,0
1960 8,5 1974 1,5
1961 8,0 1975 1,5
1962 7,5 1976 1,0
1963 7,0 1977 0,5
1964 6,5 1978 0,5
1965 6,0 1979 0,5
1966 5,5 1980 0,5
1967 5,0 1981 0,5
1968 4,5 1982 0,5
1969 4,0 1983 0,5
1970 3,5 1984 0,5
1971 3,0 1985 0,5

 

Byte av arbetsgivare

Vid byte av arbetsgivare ha du fortsatt kvar din rätt till extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) hos den nya arbetsgivaren. Förutsättningen är dock att uppehållet mellan anställningarna inte överstiger 90 kalenderdagar. Det gäller även om du prövar på att arbeta inom en annan sektor under den tiden. Det viktiga är att uppehållet mellan de båda anställningarna i kommunal sektor inte överstiger 90 kalenderdagar.

Det gäller även om du inte haft lön över brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp, men når en årsinkomst överstigande denna nivå hos den nya arbetsgivaren senast under 2026.

Observera att detta inte gäller dig som omfattats av tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09 fram till årsskiftet 2022/2023.

 

Tilläggsavgifter enligt enskild överenskommelse med arbetsgivaren om övergång till AKAP-KL före årsskiftet

Om du som är född före 1986, tidigare har kommit överens med din arbetsgivare om att omfattas av AKAP-KL fortsätter du, som framgår ovan, att omfattas av AKAP-KR. I de fall tilläggsavgifter ingår i överenskommelsen, utöver ordinarie premier enligt avtalet, är utgångspunkten att du behåller dessa utöver de nya premienivåerna i AKAP-KR. Du kan emellertid behöva gå igenom innehållet i din överenskommelse med arbetsgivaren och eventuellt förtydliga detta. Kontakta därför din arbetsgivare om detta.

 

[1]Med kommunal sektor avses kommuner och regioner samt arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.