fbpx

Regler för uttag av tjänstepension från och med 1 januari 2023

 

Avgiftsbestämd tjänstepension

Uttagsreglerna för hur du kan ta ut din avgiftsbestämda tjänstepension ändrades från och med 1 januari 2023. Det gäller samtliga tjänstepensionsavtal i kommun- och regionsektorn[1] med avgiftsbestämda delar.

Tjänstepensionsavtal med avgiftsbestämda delar:

  • AKAP-KR (tidigare AKAP-KL)
  • KAP-KL
  • PFA 98
  • PFA 01

Uttagsålder

Du kan ta ut din avgiftsbestämda del tidigast från 60 år.

Om du inte ansökt om uttag av din avgiftsbestämda tjänstepension sker utbetalning automatiskt från 70 års ålder.

 

Uttagstid

Den avgiftsbestämda tjänstepensionen tas normalt ut livsvarigt men du kan komma överens med din försäkringsgivare om en kortare uttagstid. Den kortaste uttagstiden är 10 år.

Belopp upp till ett prisbasbelopp (52 500 kr år 2023 och 57 300 år 2024) kan tas ut som engångsbelopp. Kontakta din försäkringsgivare för information om detta.

 

Förmånsbestämd tjänstepension

Uttagsreglerna för förmånsbestämd tjänstepension har inte ändrats. Lägsta uttagsålder är 61 år. Uttagstiden är alltid livsvarig. Om du har en intjänad pensionsrätt (IPR) per 1997-12-31 kan en viss del av denna utbetalas under kortare tid om uttag påbörjas någon gång under perioden 61 -65 års ålder.

Om du inte ansökt om uttag av din förmånsbestämda tjänstepension, börjar den utbetalas automatiskt från 67 års ålder. Om du fortsätter arbeta hos din arbetsgivare efter 67 års ålder, sker utbetalning automatiskt efter att du avslutat anställningen.

Anställd hos arbetsgivare ansluten till Sobona

De nya uttagsreglerna gäller även anställda hos arbetsgivare som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona. För anställda som omfattats av pensionsavtalet PA-KFS 09 gäller de nya uttagsreglerna endast kapital som inbetalas från och med den 1 januari 2023, dvs då övergång skett från PA-KFS 09 till AKAP-KR.

 

[1] Med kommunal sektor avses kommuner och regioner eller arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal

 

 

OFRs kansli 2023-10-03

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.