fbpx

Utredning lämnar förslag om att stärka skyddet för offentliganställda 

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet har överlämnat sitt betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. I betänkandet föreslås bland annat skärpta maxstraff för våld eller hot mot tjänsteman. Dessutom ska förolämpning mot tjänsteman införs som ett nytt brott.  

Utredningen har haft i uppdrag att överväga och lämna författningsförslag i syfte att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Uppdraget har omfattat såväl vissa straffrättsliga frågor som åtgärder för att minska exponeringen av offentliganställdas namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder samt stärka skyddet för uppgifter om offentliganställda och deras närstående. 

– Samhället måste tydligt markera att vi inte accepterar att våra offentliga beslutsfattare blir utsatta för våld, hot, trakasserier eller förolämpningar. Det är därför glädjande att regeringen i dag har tagit emot förslag som på flera sätt stärker det straffrättsliga skyddet för tjänstemän. De här förslagen är även ett viktigt steg i arbetet med att minska offentliganställdas utsatthet. Förslagen kommer nu att skickas på remiss och jag ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.   

Läs mer här!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.