Uppdaterade Faktablad om löneväxling!

Nu finns nya uppdaterade versioner av våra Faktablad om löneväxling, både för dig inom statlig sektor och kommunal/landstingssektorn. Läs dem här!