fbpx

Familjeskydd

För att få en uppfattning om hur nivåerna för ersättningen ser ut ges några exempel nedan. Exemplen utgår från 2023 års inkomstbasbelopp på 74.300 kr.

Stina och Kalle är gifta men har bott ihop kortare tid än fem år. Stina har en son på 12 år och Kalle har tre döttrar på 14, 16 och 18 år som stadigvarande bor hos dem. Kalle avlider och den pensionsgrundande lönen motsvarade 37 150 kr per månad.

 Familjeskydd till vuxen    Familjeskydd till barn
 

Ersättning betalas till Stina trots att Stina och Kalle inte bott ihop i fem år. Detta eftersom det finns barn under 18 år som stadigvarande bott hos dem. Eftersom Stina och Kalle var gifta ställs inte krav på att barnen var gemensamma.

 

Ersättningen till Stina blir 4953 kr/månad under fem års tid. Ersättningen räknas årligen upp med förändringen av prisbasbeloppet.

 

Ersättning betalas till Kalles tre döttrar som är arvsberättigade barn.

 

De tre döttrarna får vardera 3096 kr per månad till 18 års ålder eller maximalt upp till 20 års ålder om barnet går i grundskolan eller gymnasium. Ersättningen räknas årligen upp med förändringen av prisbasbeloppet.

 

 

Samma exempel som ovan men Kalle hade en pensionsgrundande lön som översteg 37 150 kr per månad.

 Familjeskydd till vuxen    Familjeskydd till barn
Ersättning betalas till Stina trots att Stina och Kalle inte bott ihop i fem år. Detta eftersom det finns barn under 18 år som stadigvarande bott hos dem. Eftersom Stina och Kalle var gifta ställs inte krav på att barnen var gemensamma.

 

Ersättningen till Stina blir 6 811 kr/mån under fem års tid. Ersättningen räknas årligen upp med prisbasbeloppet.

 

 

Ersättning betalas till Kalles tre döttrar som är arvsberättigade barn.

 

De tre döttrarna får vardera cirka 3 096 kr per månad till 18 års ålder eller maximalt upp till 20 års ålder om barnet studerar i grundskolan/på gymnasiet. Ersättningen räknas årligen upp med prisbasbeloppet.

 

 

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.