fbpx

Två nya fackliga handböcker om diskriminering!

OFR har på uppdrag av medlemsförbunden tagit fram två nya handböcker om diskriminering. Vad är diskriminering? En facklig handbok och Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok. Manusförfattare är Lena Svenaeus, tidigare JämO och tidigare chefsjurist vid Akademikerförbundet SSR. Handböckerna vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden, men också de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen har glädje av böckerna.

I dag på seminariet Skyddar vi demokratin på arbetsplatsen med hjälp av diskrimineringslagen? lanserades handböckerna.

Vad är diskriminering? En facklig handbok

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok

Vad är diskriminering? En facklig handbok är en uppdatering av den version som kom 2016 och innehåller information om bestämmelser i diskrimineringslagen med fokus på arbetslivet. Förutom redovisning av aktuell rättspraxis ges tips och råd om hur olika situationer bör hanteras vid misstanke om diskriminering.

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok redogör för de bestämmelser om det förebyggande arbetet – det som kallas aktiva åtgärder – som har tillkommit för att stödja och komplettera förbuden mot diskriminering i arbetslivet.

Manusförfattare Lena Svenaeus på OFRs lanseringsseminarium  – mer information om seminariet kommer inom kort. 

Vill du beställa handböckerna ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Finns den inte på ditt förbund är du välkommen att vända dig till oss. Om du inte är medlem i något av våra medlemsförbund kommer boken inom kort att finnas tillgänglig via Adlibris och ”Vad är diskriminering” via Bokus och ”Vad är aktiva åtgärder” via Bokus

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.