fbpx

Treårigt avtal klart för staten

Den 4 oktober skrev OFR/S,P,O på ett nytt kollektivavtal för Sveriges statsanställda. Avtalet ger löneökningar på 6,5 procent över tre år, ett bättre pensionsskadeavtal och en mer jämställd tjänstepension.  Därmed är den sista stora avtalsrörelsen klar. 

– Vi är nöjda med att ha fått igenom vårt krav på minst 6,5 procent i löneökningar under tre år. För oss är siffersatta löneökningar en förutsättning för att våra medlemmar ska kunna få en reallöneutveckling. Jag är också stolt att vi med det här avtalet har kunnat förbättra både tjänstepensionsavtalet och personskadeavtalet, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Vi i OFR/S,P,O är glada att vi nu har samsyn med Arbetsgivarverket om utmaningarna inom staten och hur vi bäst möter dessa. Bland annat när det gäller att lokala parter har möjlighet att reglera villkor vid flytt av myndigheter och krafttagen för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Även det fackliga samarbetet med Seko och Saco-S har fungerat bra och varit avgörande för framgångarna i årets avtalsrörelse.

– Genom att vi nu tecknar ett treårigt avtal får vi stabila förutsättningar för vårt fortsatta arbete med att uppvärdera polisyrket. Jag är därför mycket glad över att vi i dag har lyckats komma överens om ett nytt centralt avtal. Nu fortsätter förhandlingarna med Polismyndigheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

– Vi arbetade hårt för att få till ett avtal där vi följer ”märket”. Det innebär, förutom löneökningar på 6,5 procent under tre år, även extra pengar för låga löner. Det är värdefullt för vårt avtalsområde eftersom Försvarsmakten har anställda med väldigt låga löner, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Avtalet i korthet:

checkmark-xxl-50x50 6,5 procent i löneutrymme över 3 år.

checkmark-xxl-50x50 Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter.

checkmark-xxl-50x50Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet.

checkmark-xxl-50x50Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar.

Avtal klart

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Sofia Johansson, pressansvarig Fackförbundet ST, 070-314 52 73

Josefine Owetz, pressansvarig Officersförbundet, 070-654 45 00

Kristina Mäler, pressansvarig Polisförbundet 070-294 10 30

RALS 2017-2012

 

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är en förhandlingsorganisation för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Reservofficerarna och Ledarna.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.