fbpx

OFR har tillsammans med Kommunal och AkademikerAlliansen överlämnat yrkanden till SKR och Sobona om bättre tjänstepension för anställda i kommun – och lregionsektorn, vad vill ni uppnå med det? Att avsättningen ökar i sektorns alla tjänstepensionsavtal som innehåller avgiftsbestämda delar.

Är de nuvarande tjänstepensionsavtalen bristfälliga?  Nej nuvarande tjänstepensionsavtal är inte bristfälliga, men det finns alltid förbättringar som kan göras. Under den senaste tiden har både privat och statlig sektor ökat de avgiftsbestämda delarna i tjänstepensionsavtalen. Det är en ny företeelse och det är dags att även anställda i kommuner och regioner får högre avgiftsbestämd avsättning.

Vad händer nu? Vi har just lämnat över förhandlingsframställan till SKR och Sobona och inväntar bekräftelse på mottagandet av denna samt att påbörja förhandling.

Cecilia Curtelius Larsson, 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.