fbpx

Tjänstepensionsavtalen PA KFS 09 och PA-KFS 09 T (Trafik) – Viktiga pensionsnyheter från och med den 1 januari 2023 för dig som arbetar hos ett företag inom kommunal verksamhet

 

Från och med 1 januari 2023 kommer du som arbetar hos ett företag inom kommunal verksamhet där tjänstepensionsavtalet PA KFS 09 gällt fram till årsskiftet 2022/2023, att omfattas av det kommunala avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. Samtidigt höjs pensionsavsättningen till pension med 1,5 procent.

Från och med 1 januari 2023 ändras även uttagsreglerna för hur du kan ta ut din tjänstepension.

För arbetstagare hos företag som till årsskiftet tillämpat PA KFS 09 T (Trafik) gäller särskilda övergångsregler åren 2023 och 2024.

 

Vad gäller från 1 januari 2023 för dig som omfattas av PA KFS 09?

Nedan talas om brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp. Det är brytpunkten för upp till vilken nivå på din lön som du tjänar in allmän pension. För 2022 motsvarade 7,5 inkomstbasbelopp en månadslön på 44 375 kr. År 2023 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp en månadslön på 46 438 kr i månaden.

Du som innan årsskiftet arbetade hos ett företag inom kommunal verksamhet som tillämpade tjänstepensionsavtalet PA KFS 09 kommer från och med 1 januari 2023 tjäna in till din tjänstepension enligt det avgiftsbestämda avtalet AKAP-KR.

Från och med 1 januari 2023 höjs avsättningen till din pension med motsvarande 1,5 % av din lön. Det innebär en avsättning på motsvarande 6 % av pensionsgrundande lön upp till en brytpunkt på 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kr/mån 2023). För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp höjs avsättningen till motsvarande 31,5 % av pensionsgrundande lön.

Du som vid övergången till AKAP-KR vid årsskiftet 2022/2023 omfattats av övergångsregler i PA KFS 09 [1] och därmed rätt till övergångpremier enligt det avtalet behåller din nivå på avsättning till pension plus 0,5 % till det år du fyller 65 år. Det gäller såväl för lönedelar under som över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp och utges så länge anställningen består, dock längst till 65 års ålder.  Detta gäller även dig som någon gång under perioden 1 oktober till 31 december 2022 hade en anställning med rätt till övergångspremier enligt PA KFS 09 och som återanställs hos samma arbetsgivare under perioden 1 januari till 31 mars 2023. Om du arbetar efter fyllda 65 år är avsättningarna 6 % under och 31,5 % över brytpunkten.

De extra pensionsavsättningarna som beskrivs ovan ges utifrån ålder enligt tabell nedan:

Födelseår Tillägg av pensionsavgift i % för lönedelar till och med 7,5 inkomstbasbelopp Tillägg av pensionsavgift i % för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp Födelseår Tillägg av pensionsavgift i % för lönedelar till och med 7,5 inkomstbasbelopp Tillägg av pensionsavgift i % för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp
1958 1,2 9,5 1972 2,5
1959 1,1 9,0 1973 2,0
1960 1,0 8,5 1974 1,5
1961 0,9 8,0 1975 1,5
1962 0,8 7,5 1976 1,0
1963 0,7 7,0 1977 0,5
1964 0,6 6,5 1978 0,5
1965 0,5 6,0 1979 0,5
1966 0,4 5,5 1980 0,5
1967 0,3 5,0 1981 0,5
1968 0,2 4,5 1982 0,5
1969 0,1 4,0 1983 0,5
1970 3,5 1984 0,5
1971 3,0 1985 0,5

 

Vid byte av arbetsgivare från och med 1 januari 2023 upphör rätten till den högre avsättningen och fortsatt intjänande i sektorn sker enligt AKAP-KR med avsättningar på 6 % upp till och med brytgränsen och 31,5 % över brytgränsen. Du kan emellertid komma överens med din nya arbetsgivare om att behålla högre avsättning.

 

[1]För att omfattas av övergångsregler i PA KFS 09 ska du varit anställd vid övergången från gamla PA KFS till PA KFS 09 vid årsskiftet 2008/2009. Rätten till övergångspremier ska ha kvarstått i nuvarande anställning vid övergången till AKAP-KR.

 

 

Vad gäller från 1 januari 2023 för dig som omfattas av PA KFS 09 T (Trafik)?

Du som innan årsskiftet 2022/2023 arbetade hos ett företag inom kommunal verksamhet som tillämpar tjänstepensionsavtalet PA KFS 09 T omfattas av särskilda övergångsbestämmelser 2023 och 2024 med en stegvis höjning av avsättningarna till din tjänstepension. De innebär att du fortsatt omfattas av PA KFS 09 T åren 2023 och 2024 men med ökad avsättning inom det avtalet. År 2023 höjs avsättningen med 0,5 % till 5 % för lön upp till och med 46 438 kr i månaden samt 30,5 % för lönedelar över 46 438 kr. År 2024 höjs avsättningen till 5,5 % respektive 31 %. År 2025 omfattas du av AKAP-KR med avsättningar på 6 % upp till brytgränsen samt 31,5 % över brytgränsen.

Du som vid övergången innan årsskiftet 2022/2023 omfattats av övergångsregler i PA KFS 09 T [2] och därmed rätt till övergångpremier, behåller samma nivå på övergångspremier och får därutöver ökad avsättning med 0,5 % år 2023 och ytterligare 0,5 % år 2024. Från år 2025 omfattas du av AKAP-KR med ökad avsättning på 1,5 % för lönedelar under brytgränsen. Den totala pensionsavsättningen över brytgränsen motsvarar då premien från PA KFS 09 T plus 0,5 % jämfört med den nivå du fick före 2023.

De extra pensionsavsättningarna utges så länge anställning hos samma arbetsgivare består, dock längst till 65 års ålder. Detta gäller även dig som någon gång under tiden den 1 oktober till 31 december 2024 avslutar en anställning med rätt till övergångspremier enligt PA KFS 09 T och som återanställs hos samma arbetsgivare någon gång under perioden 1 januari till 31 mars 2025. Om du fortsätter arbeta efter fyllda 65 år är avsättningarna 6 % under och 31,5 % över brytgränsen.

 

Vid byte av arbetsgivare från och med 1 januari 2025 upphör rätten till den högre avsättningen och fortsatt intjänande i sektorn sker enligt AKAP-KR med avsättningar på 6 % upp till och med brytgränsen och 31,5 % över brytgränsen. Du kan emellertid komma överens med din nya arbetsgivare om att behålla högre avsättning.

 

[2] För att omfattas av övergångsregler i PA KFS 09 T ska du varit anställd vid övergången till PA KFS 09 T vid årsskiftet 2009/2010 med rätt till övergångspremier. Rätten till övergångspremier ska ha kvarstått i nuvarande anställning vid årsskiftet 2022/2023.

 

 

Vilka undantas från övergång till AKAP-KR?

Du som omfattats av PA-KFS 09 den 2022-12-31

Du som är född 1957 eller tidigare eller senast 2022-12-31 har träffat överenskommelse med arbetsgivaren om avtalspension undantas från övergång till AKAP-KR och fortsätter därmed att omfattas av PA KFS 09.

Information om vad som gäller för dig som är sjuk vid övergången kommer senare.

 

Du som omfattas av PA KFS 09 T (Trafik) även under tiden 2023-01-01 – 2024-12-31

Du som är född 1959 eller tidigare eller senast 2024-12-31 har träffat överenskommelse med arbetsgivaren om avtalspension undantas från övergång till AKAP-KR och fortsätter därmed att omfattas av PA KFS 09 T (Trafik).

Information om vad som gäller för dig som är sjuk vid övergången kommer senare.   

 

Vilka andra förändringar innebär övergången till AKAP-KR?

Övergången till AKAP-KR innebär en rad förändringar för din tjänstepension som är bra att känna till.

Observera att nedanstående gäller från och med år 2025 för dig som omfattas av PA KFS 09 T (Trafik):

 

Förlängt intjänade: I AKAP-KR finns ingen övre åldersgräns utan du tjänar in till din tjänstepension så länge du arbetar. Efter LAS-ålder (69 år från och med 1 januari 2023) är avsättningen 6 % på hela lönen upp till 30 inkomstbasbelopp. Vid tillträde av anställning efter LAS-åldern krävs dock enskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren för att omfattas av AKAP-KR.

 

Förstärkt intjänande vid föräldraledighet: Inom AKAP-KR tjänar du in pension när du är ledig med stöd av föräldraledighetslagen. Det innebär att du har fullt intjänade även när du är tillfälligt föräldraledig, dvs ledig för vård av barn men också om du arbetar deltid med stöd av föräldraledighetslagen.

 

Val av försäkringsgivare: Du kommer efter årsskiftet 2022/2023 ges möjlighet att välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital bland valbara bolagen för AKAP-KR. Om du inte gör något val kommer ditt kapital förvaltas av KPA pension i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd (se info nedan). Observera att det endast avser framtida avsättningar från och med 2023. Tidigare intjänat kapital från PA-KFS 09 fortsätter att förvaltas av det bolag du valt tidigare.

Läs mer om  återbetalningsskydd

 

Förändrade uttagsregler: Utbetalning av pension sker först efter ansökan från dig till din försäkringsgivare. Om ingen ansökan kommit in till försäkringsgivaren vid LAS-åldern plus 12 månader (då du fyller 70 år) betalas pensionen ut. Du kan tidigast ta ut din pension från 60 år. Utbetalningstiden är normalt livsvarig men du kan välja att ta ut pensionen på kortare tid och då som kortast på 10 år.

Observera att uttagsreglerna för tidigare intjänad pension inom PA KFS 09 och PA KFS 09 T är oförändrade. Detsamma gäller eventuellt tidigare förmånsbestämt intjänande enligt äldre avtal.

Lägre kostnader för din pension: Inom AKAP-KR är det arbetsgivaren som betalar kostnaderna för pensionsadministrationen. Endast 50 öre per år betalar du. Även de avgifter som försäkringsgivaren får ta ut på din pensionsförsäkring är lägre inom AKAP-KR.

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.