fbpx

Tillfälliga nyheter på omställningsområdet

Regeringen har meddelat att vissa tillfälliga förändringar kommer att införas i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat höjs ersättningsnivåerna, både för den som har varit medlem tillräckligt länge för att kvalificera sig för den inkomstrelaterade ersättningen och för grundbeloppet. Kvalifikationstiderna för den inkomstrelaterade ersättningen förkortas också tillfälligt. Vidare slopas karenstiden för en ny ersättningsperiod och det blir lättare för företagare att få ersättning. Läs mer här

 

Fler tillfälliga insatser aviseras för att stärka möjligheterna till vidareutbildning. Universitet och högskolan ska få fler utbildningsplatser, kapaciteten för distansundervisning ska stärkas och  yrkesvux, yrkeshögskolan samt folkhögskolan får förstärkningar. För vårdstudenter slopas fribeloppet under hela 2020 för att de ska kunna hjälpa till i vården.  Läs mer här

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.